Trainers

ExpEx trainers zijn ervaringsdeskundigen die zelf eerst de cursus als cursist gedaan hebben en die in een volgende cursus opgeleid zijn tot trainer. En sommige van deze ExpEx trainers leiden ook alweer nieuwe trainers op. Hierdoor ontstaat een landelijke pool van ExpEx trainers die kan blijven groeien.

Actieve trainers

Non-actieve trainers

De ExpEx zijn een fijne groep collega’s waar ik heel veel steun en begrip van krijg.

Anoniem