Workshops en Voorlichting

Wilt u een workshop of voorlichting over het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp? Neem dan contact op via info@expex.nl. In overleg kunnen wij dan kijken waar u behoefte aan hebt. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.

Voorbeelden van Workshops

Ervaringsdeskundigheid: wat is het en hoe werkt het?

We leggen graag uit wat ervaringsdeskundigheid volgens ons is en hoe we deze beweging vanuit de GGZ in de jeugdzorg inzetten. We vertellen hoe wij onszelf inzetten en welke functies en rollen we vervullen. Ook onderbouwen we wat de meerwaarde kan zijn voor jongeren, instellingen en gemeenten. We geven graag een workshop op maat aan u!

Suïcidepreventie

ExpEx vertellen over hun eigen ervaringen met de onderwerpen zelfbeschadiging en suïcidaliteit in een interactieve voorlichting. Zij willen deze onderwerpen, waar vaak een taboe op ligt, bespreekbaar maken met de aanwezigen aan de hand van do’s en dont’s. Wat is een goede aanpak en wat juist niet? De aanwezigen kunnen ook eigen voorbeelden en dilemma’s voorleggen aan de ervaringsdeskundigen.

Liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg

We hebben heel veel verschillende hulpverleners gehad en ervaren wanneer therapeuten aansloten en verbinding ontstond. Dit zat hem in kleine dingen die voor ons van grote betekenis zijn geweest. En vaak waren het momenten waarop hulpverleners zogenaamd buiten het zogenaamde boekje gingen. Op basis van deze goede voorbeelden geven wij onze workshop ‘Een liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg, hoe dan?’.

Ervaringskennis van medewerkers
We zouden het ook fijn vinden als hulpverleners vaker hun eigen ervaringskennis in gaan zetten. Daarmee zouden we de hulp kunnen normaliseren en gelijkwaardiger maken. In deze workshop leren we hulpverleners hoe zij hun eigen ervaringen in hun werk kunnen benutten.

Zie meer gastlessen, voorlichtingen, workshops en andere presentaties van ons hieronder: