ExpEx in de regio

Andere projecten met ervaringsdeskundigen

ExpEx heeft ook bijgedragen aan andere projecten met ervaringsdeskundigen in de provincies:

Nieuwe regio’s

In veel regio’s in het land is er interesse om een ExpEx-project op te starten. Heb je interesse om je als organisatie bij ons aan te sluiten?

Landelijke projecten

ExpEx worden ook buiten de regio’s waar we projecten hebben gevraagd of we ontwikkelen zelf landelijke projecten.