Eigen Kracht training

Naast de Basistraining ‘Werken met eigen ervaring als ExpEx’ hebben we nu ook een instaptraining ontwikkeld genaamd ‘Eigen Kracht’. Deze training is bedoeld voor iedereen die meer zicht wil krijgen op diens mogelijkheden en kwaliteiten, en het versterken daarvan. Het verschil met de basistraining is dat deze training zo is ontwikkeld dat een ieder het op diens eigen tempo kan doen. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om ‘in te stappen’.

Eigen Kracht training

Er is door KernKracht een nieuwe training ontwikkeld voor jongeren die graag wat stappen willen maken op weg naar herstel. De Eigen Kracht training is bedoeld voor jongeren die nog best last hebben van wat ze hebben of hebben meegemaakt. En die graag stappen willen zetten naar een fijner leven. Het doel is meer zicht te krijgen op andere rollen dan alleen ‘iemand met problemen’. Om niet alleen belemmeringen te zien, maar ook de mogelijkheden en kwaliteiten die je hebt. Om mogelijke gevoelens van eenzaamheid te vervangen door verbondenheid. Om van je kwetsbaarheid je kracht te maken. Om zelf je eigen regie te leren nemen om je dromen en wensen te gaan leven. Om weerbaarder te worden en gemotiveerd om (weer) hulp te durven aannemen en hoop te krijgen voor de toekomst. De deelnemers bepalen zelf hoeveel en hoe grote of kleine stappen ze nemen op de weg naar die doelen.

Het delen in een groep werkt vaak heel helend en versterkend. En het vergroot de weerbaarheid tegen (zelf)stigma. Als je open en eerlijk durft te zijn bij mensen die dat ook zijn, dan blijkt vaak dat je helemaal niet de enige bent. En ook niet gekker of normaler dan anderen. En dat je wel dingen kunt waar je blij van wordt. En het maakt soms dat je hulp durft en kunt vragen als je dat nodig hebt.

De training bestaat in totaal uit zes lessen van drie uur. In iedere les worden persoonlijke dingen gedeeld, voor zover de deelnemer dat ook wil delen natuurlijk. Het delen gebeurt aan de hand van diverse werkvormen. Het is niet alleen een praat training, het is ook speels en creatief zijn. Ieder doet mee op zijn/haar eigen manier. Deelnemers krijgen na de training een bewijs van deelname.

Eigen Kracht training bij Straat Consulaat

De training is voor het eerst gegeven bij Straat Consulaat in Den Haag. Daar kregen op 21 juli 2022 zes jongeren hun certificaat. Het Straat Consulaat is trots op de jongeren die een begin hebben gemaakt om hun ervaringen op een juiste manier in te zetten. Ze hebben veel geleerd in de training. Al was het soms best confronterend om ervaringen uit het verleden op te rakelen. Ze hebben veel ervaringen met elkaar gedeeld en geleerd hoe ze de ervaringen die ze hebben een plek kunnen geven en hier kracht uit kunnen halen. En om die kracht ook in te zetten in hun dagelijks leven. Een aantal jongeren heeft de smaak te pakken en wil heel graag verder met de training ‘Werken met eigen ervaring als ExpEx’.

StraatCOnsulaat

Hou onze website en socials in de gaten om de aankondiging te zien voor de volgende ronde. Heb je vragen over deze training of wil je extra informatie? Stuur je vraag dan naar Dora Wempe: dwempe@kernkracht.nl.