Ervaringstheater

Landelijk

Het ervaringstheater maken we samen met ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx en hulpverleners met ervaringskennis. Tijdens het ervaringstheater wordt deze kennis gedeeld en hierop gereflecteerd. Hieruit halen we de kern naar boven en presenteren we een voorstelling met muziek, spoken word en andere creatieve vormen. En hierna gaan we er met de zaal over in gesprek. Hieronder leggen we graag uit hoe we dit doen en waarom dit werkt.

Doel

Het ervaringstheater heeft als doel om het publiek uit te dagen te werken aan transformatie richting een liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. Door nieuwe en andere perspectieven te laten zien en ruimte te bieden om ervaringen te delen. We dagen ze uit om out of the box na te gaan wat zij (beter) kunnen doen voor jongeren en de vertaalslag naar het werk van alledag te maken. Deelnemers en bezoekers worden bewust van het belang voor verbetering en gemotiveerd om hieraan bij te dragen. Omdat we dit op grotere schaal in de jeugdzorg teweeg willen brengen. 

“Tijdens oefendag 1 was iedereen gelijk. Door een kijkje in elkaars hoofd te nemen leerden we elkaar beter begrijpen en krijg je andere inzichten.”

Speler

Belang van het proces

ervaringstheater1

We werken in een proces van gelijkwaardigheid toe naar een voorstelling. Tijdens de dagen bespreken we bijvoorbeeld het beeld wat we van de ander hebben en vooroordelen die we hadden die zijn veranderd. We creëren het theater in een veilige omgeving waarin veiligheid en vertrouwen in zichzelf, elkaar en het proces voorop staan. Neveneffect van het ervaringstheater is namelijk empowerment van de groep spelers die meedoen. Zij nemen het werken vanuit gelijkwaardigheid en ervaringen mee naar hun (werk)context en verbeteren zo beetje bij beetje de zorg & ondersteuning in Nederland. 

Waarom theater?

We maken theater, en dat doen we niet voor niets. Theater zorgt voor herkenning en erkenning door de nadruk op persoonlijke en gedeelde ervaringen. Wetenschappelijk onderzoek (o.a. Batson & Ahmed, 2009) laat zien dat empathie en de emotionele reacties die het oproept een effectievere strategie zijn om het denken en handelen van mensen te veranderen, dan een aanpak gericht op cognitie. Empathie in theater ontstaat zo gemakkelijk doordat mensen zich kunnen identificeren met de spelers. Zo willen we met het ervaringstheater de hulp aan kwetsbare mensen transformeren. 

ervaringstheater 2

Makers

Suzanne Glasbergen van Stichting Future the crowd: “Theater is de rode draad in mijn leven. Als jongere heeft het mij een vlucht uit mijn regelmatig overweldigende leven gegeven. Ik ben een open, creatieve en betrokken theatermaker & drama therapeute in opleiding met een dosis eigen ervaring als kind. Ik wil jongeren die vastlopen in hun middelbare schoolperiode inspireren tot meer eigenaarschap over hun eigen leven.”

ExpEx coördinator Mannus Boote: Ik heb in mijn jongere jaren veel toneel moeten spelen om te overleven. Om sterk te blijven in mijn lastige thuissituatie en in de hulpverlening. Nu kan ik deze kwaliteiten benutten om onze ervaringen over te dragen aan andere mensen. Doorleefde ervaringen zijn soms lastig onder woorden te brengen en met theater kan dit.”

Interesse in ervaringstheater? Neem dan contact met ons op via dit formulier.