Ontstaansgeschiedenis

In de GGZ en maatschappelijke opvang wordt al langere tijd gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp durfde men dat lang niet. Terwijl jongeren uit de jeugdhulp al jaren aangeven dat zij behoefte hebben aan jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt als zij. Ervaringsdeskundigen die het gevoel geven dat zij niet de enige zijn die vervelende dingen hebben meegemaakt, en die een goed voorbeeld en een bron van hoop kunnen zijn.

In 2012 zijn Fietje Schelling en Thijs Janssen bij JSO op verzoek van Bureau Jeugdzorg Haaglanden in gesprek gegaan met ex-jeugdzorg jongeren over het verbeteren van de nazorg. Eén van de belangrijkste punten die jongeren aangaven was dat zij iemand hadden gemist die hen écht begreep. Iemand die hetzelfde had meegemaakt. JSO, Bureau Jeugdzorg, cliëntenorganisatie ZOG MH (nu Stichting Kernkracht) én jongeren zelf hebben vervolgens samen het ExpEx-project ontwikkeld.

De eerste jongeren uit Gorinchem zijn in 2014 getraind en in januari 2015 kreeg de eerste groep ExpEx uit Den Haag hun certificaat.

Ik kwam de ExpEx groep binnen als bang jongetje en durf nu weer contact te maken. Dankzij de ExpEx heb ik een stukje vertrouwen teruggekregen in mensen.

Anoniem