Ontstaansgeschiedenis

In de ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg werkten al langere tijd ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp leek men dat lange tijd niet te durven. Totdat wij hier in Zuid-Holland mee startten. We delen hieronder graag met jullie de aanleiding, start en ontwikkeling van ExpEx.

De aanleiding

In 2012 zijn Fietje Schelling en Thijs Janssen bij JSO (Jeugd, Samenleving en Opvoeding) op verzoek van Bureau Jeugdzorg Haaglanden in gesprek gegaan met ex-jeugdzorg jongeren over het verbeteren van de nazorg. Eén van de belangrijkste punten die jongeren aangaven was dat zij iemand hadden gemist die hen écht begreep. Iemand die hetzelfde had meegemaakt en daardoor het gevoel kan geven dat zij niet de enige zijn die vervelende dingen hebben meegemaakt. Iemand die een goed voorbeeld en een bron van hoop kan zijn voor een betere toekomst. 

De start

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd in alle teams van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en dit vormde aanleiding om het ExpEx project te ontwikkelen. Voor de uitvoering werd Petra van Buren van ZOG MH (inmiddels Kernkracht – red.) benaderd. Die organisatie gaf namelijk al de training ‘Werken met eigen ervaring’ voor volwassen ervaringsdeskundigen in de ggz en coördineerde al de inzet van ervaringsdeskundigen in de regio Midden-Holland.

De huisstijl

De naam ExpEx (dat staat voor Experienced Experts) en het logo werden bedacht door Ravi Debisarun, die deelnam aan de tweede training in Den Haag. Ravi: “De projectleiders kwamen met de naam Eddies, ervaringsdeskundige buddies. Dat vond ik niets, dus heb ik met mijn zus ervaringsdeskundigheid naar het Engels vertaald. Ook heb ik met een andere jongere het logo gemaakt. Het is een poppetje, maar je ziet ook twee mensen die elkaar omhelzen met een glimlach eronder.”

De eerste trainingen

De eerste training is samen met trainer Dora Wempe ontwikkeld. Een bestaande training werd ingekort van 12 naar 6 bijeenkomsten, omdat we dachten dat jongeren het liever korter en sneller wilden. De eerste jongeren uit Gorinchem zijn hiermee begin 2014 getraind. In de evaluatie gaven zij echter aan dat ze toch voorkeur hadden voor een langere training, dus zijn we hem weer gaan uitbreiden. Mannus Boote uit de eerste groep leverde een bijdrage aan de inhoud van de training en werd opgeleid tot trainer. In Den Haag hadden maar liefst 26 jongeren al interesse getoond om de training te volgen, maar de financiering liet even op zich wachten. Januari 2015 kreeg de eerste groep ExpEx uit Den Haag hun certificaat. Hierna volgden Dordrecht, Gouda, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Haarlem-Heemstede, Rotterdam, Amsterdam, Zaanstad, Alphen aan den Rijn, Almere-Lelystad, Utrecht en Katwijk!

De stichting

In 2020 werd de landelijke stichting ExpEx opgericht. Ambassadeurs die betrokken waren vanaf het begin (naast Petra en Thijs ook Truus van Tiggelen) en ExpEx van het eerste uur (Gabriël en Hannah) werden actief in het bestuur. Lees meer over onze stichting, bijvoorbeeld welke doelen we op welke manier willen bereiken, op: www.expex.nl/over-expex/wat-is-expex/stichting/.