Landelijke projecten

Op verschillende plaatsen in het land worden er ExpEx projecten opgezet. We vinden het belangrijk dat ervaringen worden uitgewisseld en dat er van elkaar geleerd wordt. Bovendien is het leuk om elkaar (beter) te leren kennen. Vier keer per jaar hebben we dan ook een landelijk overleg, waarin (vertegenwoordigers) vanuit het hele land bij elkaar komen.

Daarnaast proberen we twee keer per jaar een ExpEx weekend te organiseren, waarbij de ExpEx elkaar leren kennen, ervaringen uitwisselen, maar ook plannen maken voor doorontwikkeling. Het ExpEx weekend is ontstaan doordat ExpEx jongeren die met kerst alleen zouden zijn, elkaar opzochten en er een gezellig en leerzaam weekend ervan maakten.

Huidige projecten

Afgelopen projecten

Denk Mee

Het is ook mogelijk om de ExpEx te vragen om een keer mee te denken of bijvoorbeeld als jury of mystery guest op te treden. Neem hiervoor contact met ons op.