Jonge ouders

Afgelopen

Uit onderzoek van JSO naar de stand van zaken met betrekking tot jong ouderschap in Nederland, is gebleken dat het belangrijk is om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het verbeteren van de preventie, hulp en opvang. Tienermoeders geven aan dat zij behoefte hadden aan een ervaringsdeskundige tijdens het besluitvormingsproces en enkele jonge moeders geven zelf ook aan graag hun eigen ervaringen in te willen zetten voor andere jonge moeders.

Siriz en JSO zijn daarom het programma Jong Ouderschap en Onbedoeld Zwanger (JOOZ) gestart, om ervaringsdeskundigheid in gaan zetten voor de preventie van onbedoelde zwangerschap en begeleiding bij jong ouderschap. Moeders en vaders die op jonge leeftijd ouders zijn geworden deelden in dit project hun kennis en ervaringen.

In dit magazine zijn hun ideeën voor de inzet van ervaringsdeskundigen te lezen.

En bekijk de filmpjes hieronder waarin de ervaringsdeskundigen van ExpEx vertellen over hoe ze dit willen waarmaken. Ravi roept professionals bijvoorbeeld op om meer aandacht te besteden aan vaders: “Er is te weinig hulp, advies of informatie.”

Downloads

Ravi Debisarun, jong vader en ExpEx trainer, vertelt in dit filmpje hoe zijn inzet er voor zorgt dat de hulpverlening van het Leger Des Heils en Housing First beter aansluit bij de behoeften van jonge ouders zelf.
Bodine wil graag dat meisjes in de gesloten jeugdzorg goede seksuele voorlichting krijgen en weerbaar gemaakt worden door ervaringsdeskundigen.
Manelia wil graag dat jonge ouders die een ondertoezichtstelling krijgen ondersteund kunnen worden door ervaringsdeskundigen.
Chiara wil als ervaringsdeskundige seksuele voorlichting geven in het onderwijs.
Ravi vindt dat de hulpverlening voor onbedoeld zwangere veel te veel is gericht op meisjes er vrouwen. Er is te weinig aandacht voor jongens en mannen.

Nieuws

Ervaringsverhalen

Ook interessant