Basistraining

Basistraining ExpEx

De cursus ‘Werken met eigen ervaring als ExpEx’ is een cursus voor jongere (ex-)cliënten uit de jeugdhulpverlening die hun eigen ervaringen functioneel willen leren inzetten als ervaringsmaatje en/of als sparringpartner/adviseur voor voogden, begeleiders en beleidsmakers. Dit leren zij in een groep met diverse jongeren die een mix aan ervaringskennis bezitten.

Deze cursus bestaat uit twaalf wekelijkse lessen die zijn opgenomen in het werkboek dat cursisten bij de cursus krijgen. In de cursus wordt de theorie behandeld rondom ervaringsdeskundigheid, empowerment en herstel en worden vaardigheden geoefend die later in de praktijk gebruikt worden bij de inzet als ExpEx.

Ook wordt gewerkt aan de eigen ontwikkeling en persoonlijke groei van de cursisten. Zij geven hun ervaring een positieve plek, leren communicatieve vaardigheden en bouwen aan hun eigen steunnetwerk. Het groepsproces vormt hiervoor de belangrijkste basis.

Thema’s

Elke les staat een ander thema centraal:

  • Steun
  • Herstel en empowerment
  • Kwaliteiten
  • Ervaringskennis
  • Valkuilen en grenzen
  • Boodschap overbrengen
  • Actief luisteren
  • Verschillen van mening

Aanpak

In de lessen komt theorie aan de orde en worden opdrachten in de groep gedaan. De opdrachten zijn vaak praktische oefeningen en rollenspelen, om ze voor te bereiden op het werkveld. Gedurende de cursus kunnen cursisten ondersteuning krijgen bij het maken van huiswerk en kunnen ze lastige situaties met betrekking tot het volgen van de cursus bespreken.

De cursus wordt altijd gegeven door twee ervaringsdeskundige ExpEx trainers, meestal een hoofdtrainer met een co-trainer (al dan niet in opleiding).

Meer info

De bestaande cursus ‘Werken met eigen ervaring’ voor volwassenen is door cliëntenorganisatie Stichting KernKracht met jongeren o.a. Mannus Boote (trainer en ambassadeur) aangepast tot een cursus die aansluit bij de beleefwereld van jongeren.

Kijk op ExpEx in de regio om te weten wanneer er een nieuwe groep getraind wordt in jouw regio en meld je aan bij de coördinator.

Wil je meer informatie over de ExpEx trainingen, neem dan contact op met Dora Wempe (dwempe@kernkracht.nl).