ExpEx

ExpEx (afkorting van Experienced Experts) zijn getrainde ervaringsdeskundige jongeren uit de jeugdhulp. Dit kunnen jongeren zijn met ervaringen in de jeugdhulp in ruime zin: ambulante hulp, pleegzorg, residentiële voorzieningen, jeugdbescherming, (O)GGZ etc. Zij hebben ervaringen met bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden van een ouder, jong ouder worden, mishandeling, psychische kwetsbaarheid, verslaving of dak- en thuisloosheid.

In verschillende regio’s in Nederland, met name in Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Gelderland zijn jongeren met ervaring in de jeugdhulp getraind om ingezet te worden als ervaringsdeskundige. Ze kunnen een luisterend oor bieden of een maatje zijn voor jongeren uit de jeugdhulp en adviseur of voorlichter voor hulpverleners en gemeenten.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van ExpEx? Sommigen hebben hun persoonlijke ervaringen op papier gezet, anderen hun ervaringen rondom de inzet als ExpEx. Deze zijn te lezen op de pagina Ervaringsverhalen.