Wat is ExpEx?

Ervaringsdeskundigheid

Wanneer je ervaring hebt wordt al snel gezegd dat je ervaringsdeskundig bent. Maar wat is ervaringsdeskundigheid echt? En wat is de geschiedenis van de ontwikkeling hiervan?

Ontstaansgeschiedenis

Jongeren in de jeugdhulp geven al jaren aan dat zij behoefte hebben aan ervaringsdeskundigen. Vandaar dat het ExpEx project is gestart, wanneer was dat en hoe is dat gegaan?

Visie en missie

Wat zijn de doelen van het ExpEx platform? En op welke manier wil ExpEx deze doelen bereiken?