Gesloten jeugdzorg

Nederland is het land waar de meeste jongeren in de gesloten jeugdzorg zitten, daar schamen wij ons voor. Wij vinden dat kinderen niet onschuldig opgesloten mogen worden in een gevangenis setting en niet in een isoleercel mogen worden gezet. Wij willen daarom dat JeugdzorgPlus zo snel mogelijk niet meer bestaat. 

In de jeugdzorg -en zeker specifiek in de JeugdzorgPlus- wordt vaker gekeken naar je gedrag en of dit gewenst is, ze kijken naar de gevolgen in plaats van de oorzaak van je gedrag. Voor de achterliggende problemen is betere behandeling nodig, bijvoorbeeld door op tijd traumatherapie in te zetten. Ook moeten er meer en betere woonvoorzieningen komen voor jongeren in de jeugdzorg.

We willen namelijk dat je je behandeling niet krijgt op dezelfde plek waar je woont, zodat je huis een thuis voor je kan zijn. De regels zouden minder per instelling moeten verschillen, zodat jongeren een gelijke behandeling krijgen ongeacht op welke plek je geplaatst wordt. Tot slot vinden dat jongeren meer hulp op maat moeten krijgen, een oplossingsrichting kan de huidige ‘kleinschalige jeugdzorg’ zijn bijvoorbeeld.