Bestuur

Bij een stichting hoort natuurlijk een bestuur.
En we zijn trots om onze bestuursleden aan jullie voor te stellen:

  • Hannah Hollestelle – ExpEx Den Haag, bestuur MIND platform
  • Gabriel Gomes Barros – ExpEx Rotterdam en student
  • Petra van Buren – directeur-bestuurder Stichting KernKracht
  • Thijs Janssen – projectmanager Ministerie van VWS
  • Sophie Schmeets – ExpEx en ondernemer
  • Sabrina Pujols Lebron – jeugdbeschermer
  • Peter van der Loo – organisatieadviseur

Het is een mooie mix geworden tussen ExpEx en ervaren bestuurders, met (pleeg)ouders en hulpverlenersperspectief, met mensen uit de regio’s en pioniers van het eerste uur. Zij stellen zich graag aan jullie voor op deze pagina.

Hannah Hollestelle — Experienced Expert

Hannah zat in de eerste ExpEx-groep van Den Haag. Zij is begonnen bij de Jongerenraad van de Jutters en is nu voorzitter van platform van jongerenraden in Haaglanden, Jong Doet Mee!
Ze studeert Politicologie: Internationale Betrekkingen. En werkt als ervaringsdeskundige bij Parnassia. Verder is zij o.a. actief bij MIND en ZonMw.

hannah hollestelle MIND

Ze vindt het belangrijk dat jongeren een stem hebben en kansen krijgen. Gelukkig merkt zij dat er in de loop der tijd steeds beter wordt geluisterd naar jongeren in de jeugdzorg en er meer wordt gedaan om hen een kans te geven. Hannah vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundige ingezet worden als volwaardig in de jeugdzorg, maar ook in onderzoek en andere takken van sport die de jeugdzorg maken. Dit is tevens haar hobby.

Gabriel Gomes Barros — Experienced Expert

Foto van Gabriel Gomes Barros

Gabriel is oud-voorzitter van het landelijke platform voor jongerenraden uit de jeugdhulp (het JeugdWelzijnsBeraad). Hij is lid van het ervaringsdeskundigen team van het toekomstscenario en voorzitter van de jongerenraad van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Hij werkt als coach/ondersteuner voor de clientenraden van Youz en Antes

Jongerenparticipatie is zijn uit de hand gelopen hobby. Waar zijn werk begint en zijn vrije tijd eindigt is onduidelijk. Gabriel woont ook bij zijn oma als mantelzorger. Hij vindt het super dat iedere ExpEx zichzelf mag zijn en een eigen mening altijd mag uiten. Naast jongerenparticipatie houdt Gabriel ook van series kijken op Netflix, interessante podcasts luisteren en lekker eten.

In het bestuur van de stichting wil Gabriel zich gaan inzetten voor de verankering van ervaringsdeskundigheid in de gehele jeugdzorg.

Petra van Buren – directeur-bestuurder Stichting KernKracht

Petra is vanaf 2014 betrokken geweest bij de ontwikkeling van ExpEx. Ze werkt als directeur-bestuurder bij stichting KernKracht, dat is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid in Midden-Holland. Hier is huidige de training van ExpEx ontwikkeld.
Daarnaast heeft ze regelmatig adviesfuncties zoals bv regio-ambassadeur ondersteuningsteam ‘Zorg voor Jeugd’ van de VNG.

Foto van Petra van Buren

Petra was betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Zelfregie en Herstel (2021) en zit daar ook in het bestuur. Ze was betrokken bij de oprichting van stichting Crisiskaart Nederland en zat daar in het bestuur. Ook zat ze in het regionale bestuur van VNO NCW Rijngouwe.

Petra heeft zelf de nodige ervaringen in haar jeugd gehad waardoor ze altijd gemotiveerd is om de stem van jongeren in positie te brengen. Wanneer er geluisterd wordt naar van jongeren binnen alle facetten in de jeugdzorg, zal dit de jeugdzorg daadwerkelijk helpen verbeteren. Ervaringsdeskundigheid en is een mooie en noodzakelijke aanvulling op de zorg en ondersteuning, daar zet ze zich in al haar (vrijwilligers) werk voor in.

Thijs Janssen – projectmanager Ministerie van VWS

Thijs Janssen foto 2 web

Thijs werkt bij het ministerie van VWS in een flexpool als project- en programmamanager. Hierdoor houdt hij zich bezig met afwisselende vraagstukken en heeft hij ieder half jaar of jaar een ander project of programma onder zijn hoede.

Ooit begon hij zijn carrière als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg en was hij werkzaam als casemanager en AWBZ- indicatiesteller in de jeugdzorg. Toen hij bij JSO, een adviesbureau in het sociaal domein ging werken bleef hij in gesprek met professionals, ouders en jongeren. In deze tijd ontstond ExpEx. Ook toen hij bij de gemeente Den Haag werkte hield hij zich bezig met jeugdparticipatie, jeugdzorg en preventief jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid en emancipatie.

Als medeoprichter van ExpEx vindt hij het belangrijk dat als je echt iets in de jeugdzorg wil veranderen en verbeteren, de betrokkenheid van degene om wie het gaat niet mag ontbreken. Thijs heeft met eigen ogen gezien wat ervaringsdeskundigheid bij kan dragen aan het verbeteren van de jeugdzorg. Hij is er dan ook van overtuigd dat als we echt iets in de jeugdzorg willen veranderen, de inzet van ervaringsdeskundigheid onmisbaar is.

Sabrina Pujols Lebron – Jeugdbeschermer

Sabrina is van 2006 tot 2023 werkzaam geweest in de jeugdzorg in verschillende functies. Momenteel werkt zij als programmacoördinator bij een welzijnsorganisatie in Rotterdam. Onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit en traumasensitief werken zijn de interessegebieden van Sabrina. Ze kan zich met haar ervaringskennis en praktijkkennis zowel in de cliënt als professional inleven.

Sabrina en Nienke bestuurspagina

In de jaren dat Sabrina in de jeugdzorg heeft gewerkt, heeft zij zich actief beziggehouden met het thema jongerenparticipatie. Hierbij heeft zij vaak samengewerkt met ExpEx en heeft zij meerdere keren het Ervaringstheater ingezet. Sinds 1 januari 2024 is zij lid van het bestuur van Stichting ExpEx.

Sophie Schmeets – ExpEx en ondernemer

Sophie Schmeets crop

Eenmaal binnen bij ExpEx is Sophie nooit meer weggegaan. Ze heeft verschillende dingen voor regio Rotterdam en daarbuiten betekend. Zo was ze in een ver verleden betrokken bij de organisatie van het Ervaringstheater, draagt ze haar steentje bij aan het project Mijn Pad in samenwerking met o.a. Hogeschool Rotterdam en mocht ze de fototentoonstelling ‘Getekend door het Leven’ een plekje geven in het Nederlands Fotomuseum.

“Nieuwe ideeën met een goed fundament opzetten, lange termijn visies vormgeven en vervolgens de boel structuren is waar ik energie van krijg. Het lijkt me ontzettend gaaf om mijn creativiteit en hands-on aanpak mee te nemen in het bestuur. Waar ExpEx binnenkomen, daar beginnen mensen met luisteren. Ik wil graag bijdragen aan de groei van deze prachtige stichting.” 

Peter van der Loo – organisatieadviseur

Peter werkt ruim 25 jaar als directeur van allerlei landelijke verenigingen, in de sport, in de cliëntenbeweging en nu (tot 1 april 2024) in de vereniging voor pleeggezinnen. Daarnaast is hij ook al 10 jaar organisatieadviseur. Hij studeerde lang geleden rechten, maar heeft daar alleen in het begin van zijn loopbaan ook iets mee gedaan. Hij is al jaren bezig om te stem van cliënten, en ook van jongeren, te versterken in de landelijke politiek. En ten slotte was hij zo’n 19 jaar pleegouder.

Peter bestuur crop 1

Peter vindt dat het voor een jeugdzorg met kwaliteit essentieel is dat de mening van de grootste belanghebbenden, kinderen en jongeren, daarin wordt meegenomen. Hij ziet ook dat op alle niveaus wordt geworsteld met de manier hoe dat nu moet. Goed ondersteunde ervaringsdeskundigen kunnen daar een belangrijke rol spelen en een sterk ExpEx kan daar bij helpen.