Bestuur

Bij een stichting hoort natuurlijk een bestuur.
En we zijn trots om ons allereerste bestuur aan jullie voor te stellen:

  • Hannah Hollestelle – ExpEx Den Haag
  • Gabriel Gomes Barros – ExpEx Rotterdam
  • Truus van Tiggelen – directeur stichting Xtra plus
  • Petra van Buren – directeur-bestuurder Stichting KernKracht
  • Thijs Janssen – projectmanager Ministerie van VWS

Het is een mooie mix geworden tussen ExpEx en ervaren bestuurders, met mensen uit de regio’s en pioniers van het eerste uur. Zij stellen zich graag aan jullie voor op deze pagina.

Hannah Hollestelle — Experienced Expert

WhatsApp Image 2022 05 30 at 7.19.58 PM

Hannah zat in de eerste ExpEx-groep van Den Haag. Zij is begonnen bij de Jongerenraad van de Jutters en is nu voorzitter van platform van jongerenraden in Haaglanden, Jong Doet Mee!
Ze studeert Politicologie: Internationale Betrekkingen. En werkt als ervaringsdeskundige bij Parnassia. Verder is zij o.a. actief bij MIND en ZonMw.

Ze vindt het belangrijk dat jongeren een stem hebben en kansen krijgen. Gelukkig merkt zij dat er in de loop der tijd steeds beter wordt geluisterd naar jongeren in de jeugdzorg en er meer wordt gedaan om hen een kans te geven. Hannah vindt het belangrijk dat ervaringsdeskundige ingezet worden als volwaardig in de jeugdzorg, maar ook in onderzoek en andere takken van sport die de jeugdzorg maken. Dit is tevens haar hobby.

Gabriel Gomes Barros — Experienced Expert

WhatsApp Image 2020 06 08 at 21.31.34

Gabriel is oud-voorzitter van het landelijke platform voor jongerenraden uit de jeugdhulp (het JeugdWelzijnsBeraad). Hij is lid van de jongerenraad van de gemeente Rotterdam en voorzitter van de jongerenraad van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Hij werkt als ondersteuner cliëntparticipatie bij jeugdzorginstelling Enver.

Jongerenparticipatie is zijn uit de hand gelopen hobby. Waar zijn werk begint en zijn vrije tijd eindigt is onduidelijk. Gabriel woont ook bij zijn oma als mantelzorger. Hij vindt het super dat iedere ExpEx zichzelf mag zijn en een eigen mening altijd mag uiten. Naast jongerenparticipatie houdt Gabriel ook van series kijken op Netflix, interessante podcasts luisteren en lekker eten.

In het bestuur van de stichting wil Gabriel zich gaan inzetten voor de verankering van ervaringsdeskundigheid in de gehele jeugdzorg.

Truus van Tiggelen – directeur stichting Xtra plus

Truus bijgesneden

Als directeur van Xtra plus mag ik me druk maken over de jeugdhulp die wij leveren in Haaglanden aan gezinnen en jongeren. Mijn persoonlijke missie is een bijdrage leveren dat ieder kind gezien en gehoord wordt. Ik weet vanuit mijn persoonlijke ervaring als kind, hoe belangrijk het is dat er mensen om je heen staan die je met oprechte interesse vragen hoe het met je gaat. Als deze ook nog iets willen betekenen in de keuzes die je steeds weer kunt maken, word ik daar een blijer mens van.

Vanaf de start ben ik betrokken bij het project met ervaringsdeskundigen in Zuid Holland. Ik vind het belangrijk dat organisaties de ervaringsdeskundigheid van jongeren en medewerkers inzetten omdat de jeugdhulp en andere dienstverlening door deze kritische blik vanuit opgedane ervaring nog beter wordt..

Persoonlijk ben ik moeder van een prachtige dochter waar ik super trots op ben. Ik hou van schaatsen, lange afstand wandelen en lekker eten met een glas wijn. Ik wil graag dat dingen uitgesproken worden zelfs als het lastig is.

Petra van Buren – directeur-bestuurder Stichting KernKracht

Petra van Buren

Kernkracht is een belangenorganisatie voor mensen in de GGZ en MO in de regio Midden-Holland, waar de training van ExpEx is ontwikkeld. Ze is vanaf 2014 betrokken geweest bij de ontwikkeling van ExpEx. Daarnaast is ze regio-ambassadeur ondersteuningsteam ‘Zorg voor Jeugd’ van de VNG met name werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Ze zat tot voor kort in het bestuur van Crisiskaart Nederland en zit in het regionale bestuur van VNO NCW Rijngouwe.

Ze heeft zelf de nodige ervaringen in haar jeugd gehad waardoor ze altijd gemotiveerd is om de stem van jongeren in positie te brengen. Wanneer er geluisterd wordt naar van jongeren binnen alle facetten in de jeugdzorg zal dit de jeugdzorg daadwerkelijk helpen verbeteren. Ervaringsdeskundigheid is een mooie en noodzakelijk aanvulling op de zorg, daar zet ze zich in al haar werk voor in.

Thijs Janssen – projectmanager Ministerie van VWS

Thijs Janssen

Thijs werkt bij het ministerie van VWS als projectmanager. Hij houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen en thema´s die steeds wisselen. Ooit begon hij zijn carrière als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg en was hij werkzaam als casemanager in de jeugdzorg. Toen hij bij een adviesbureau in het sociaal domein ging werken bleef hij in gesprek met professionals, ouders en jongeren. Ook toen hij bij een grote gemeente ging werken bleef hij dit doen. Alle ervaringen die Thijs op heeft gedaan neemt hij dagelijks in zijn werk mee.

Als medeoprichter van de ExpEx vindt hij het belangrijk dat als je echt iets in de jeugdzorg wil veranderen en verbeteren, de betrokkenheid van degene om wie het gaat niet mag ontbreken. Thijs heeft met eigen ogen gezien wat ervaringsdeskundigheid bij kan dragen aan het verbeteren van de jeugdzorg. Hij is er dan ook van overtuigd dat als we echt een transformatie in de jeugdzorg willen, de inzet van ervaringsdeskundigheid onmisbaar is.