Sabrina Pujols Lebron

Bestuurslid

Sabrina is vanaf 2006 werkzaam in de jeugdzorg, binnen verschillende functies.
Bijvoorbeeld als jeugdbeschermer bij de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Zij houdt zich al jaren actief bezig met het thema jongerenparticipatie. Hierbij heeft zij vaak samengewerkt met ExpEx en heeft zij meerdere keren het Ervaringstheater ingezet. Sinds 1 januari 2024 is zij lid van het bestuur van Stichting ExpEx.

Sabrina is van mening dat ervaringsdeskundigen structureel en effectiever ingezet kunnen worden en is van mening dat de jeugdzorg hier beter van kan worden.
Thema’s als diversiteit, inclusiviteit en trauma sensitief werken staan dichtbij haar. Zij kan zich met haar ervarings- en praktijkkennis zowel in de cliënt als professional inleven.