Thijs Janssen

Bestuurslid

Thijs werkt bij het ministerie van VWS in een flexpool als project- en programmamanager. Hierdoor houdt hij zich bezig met afwisselende vraagstukken en heeft hij ieder half jaar of jaar een ander project of programma onder zijn hoede.

Ooit begon hij zijn carrière als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg en was hij werkzaam als casemanager en AWBZ- indicatiesteller in de jeugdzorg. Toen hij bij JSO, een adviesbureau in het sociaal domein ging werken bleef hij in gesprek met professionals, ouders en jongeren. In deze tijd ontstond ExpEx. Ook toen hij bij de gemeente Den Haag werkte hield hij zich bezig met jeugdparticipatie, jeugdzorg en preventief jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid en emancipatie.

Als medeoprichter van ExpEx vindt hij het belangrijk dat als je echt iets in de jeugdzorg wil veranderen en verbeteren, de betrokkenheid van degene om wie het gaat niet mag ontbreken. Thijs heeft met eigen ogen gezien wat ervaringsdeskundigheid bij kan dragen aan het verbeteren van de jeugdzorg. Hij is er dan ook van overtuigd dat als we echt iets in de jeugdzorg willen veranderen, de inzet van ervaringsdeskundigheid onmisbaar is.

Als we een echte transformatie in de jeugdhulp willen, dan is de inzet van ervaringsdeskundigheid onmisbaar

Thijs Janssen Ambassadeur

Nieuws

Ook interessant