ExpEx gaan training geven over ouderschap

23 mei 2024

Verschillende Experienced Experts hebben kinderen gekregen en zij zetten zich al langer in om de hulp en ondersteuning aan jonge ouders te verbeteren, bijvoorbeeld via het project JOOZ. We ervaren en zien dat ouders zichzelf weer tegenkomen door hun verleden als ze een kind krijgen. Sommige jongeren twijfelen aan hun kinderwens, omdat ze hun negatieve ervaringen niet willen doorgeven. Een paar ExpEx zijn daarom de training ‘Het Begint Bij Mij’ over ouderschap gaan volgen. Daar hebben ze zelf zoveel aan gehad dat ze deze training zelf wilden gaan geven. Lees hieronder waarom en wat onze plannen zijn.

Ravi: ‘Ik wist niet hoe ik vader moest zijn.’

In deze video vertelt Ravi vanuit zijn rol als ervaringsdeskundige over hoe het voor hem was om jong vader te worden en komt een andere jonge vader die hij begeleidt aan het woord.

Bruggen bouwen voor ouders in kwetsbare situatie

We willen (aanstaande) ouders met een soms wat hobbelig verleden elkaar laten steunen, tijdens en na de training. En zorgen dat zij het ouderschap bewust en in een vorm die bij hen past vorm kunnen geven, door de vicieuze cirkel te doorbreken. De training draagt bij aan bewustwording waardoor (aanstaande) ouders beter in staat zijn hun kinderen een liefdevolle opvoeding en goede start in het leven te kunnen geven.

“Ik weet waar ik naartoe ga, als ik weet waar ik vandaan kom.”

We willen de kloof overbruggen tussen hulpverlening en ouders in een kwetsbare situatie die daar niet gemakkelijk een beroep op doen. Bijvoorbeeld ouders met negatieve ervaringen in hun jeugd en die zelf met jeugdzorg te maken hebben gehad. Zij wantrouwen vaker hulpverleningsinstellingen en/of hebben vaak angst.

Ouders die zelf zijn opgegroeid in een kwetsbare gezinssituatie zijn vaker onzeker over hun rol als ouder en ze voelen zich niet altijd empowered. Ze vervallen sneller in onbewust aangeleerde patronen en helaas zijn de patronen die deze ouders als kind hebben aangeleerd vaak de negatieve patronen die ze zelf niet willen volgen.

Het Begint Bij Mij

In de groepstraining Het Begint Bij Mij verkennen de deelnemers met elkaar wie zij zijn als ouder, onderzoeken zij welke invloed zij hebben op hun kinderen en gaan zij aan de slag met het ombuigen van negatieve patronen in nieuwe positieve patronen. De training geeft antwoord op vragen als:

Hoe weet ik of ik een ‘goede opvoeder’ ben als ik zelf ben opgegroeid in een thuissituatie die ik mijn eigen kind niet toewens en geen goed voorbeeld heb gehad? Hoe heb ik mijn jeugd ervaren en hoe heb ik wat op welke manier geleerd? Wat wil ik mijn kinderen meegeven en hoe pak ik dat dan aan? Hoe ben ik een goed voorbeeld voor mijn kinderen?

Lees meer over dit traject op www.peer3.nl

Ervaringsdeskundigheid als basis van de aanpak

Het benutten van ervaringskennis sluit heel goed aan bij de methodiek van Het Begint Bij Mij. Grondlegger Adele ontwikkelde deze training vanuit haar eigen behoefte als onervaren moeder die is opgegroeid in een gewelddadige situatie. ExpEx en Het Begint Bij Mij vinden elkaar in training geven door mensen met ervaringskennis, ervaringsverhalen benutten en werken vanuit gelijkwaardigheid. ExpEx ouders beseffen en kunnen overdragen dat opvoeden extra uitdagingen voor hen meebrengt.

Mohini: “Als ervaringsdeskundige en ExpEx kan ik andere jonge moeders bereiken. Ik gun ze ook zo’n positieve boost voor zichzelf en voor hun kinderen. Bij mij heeft het veel in gang gezet en ik heb er veel van geleerd.” 

Na de zomer aan de slag

De eerste vier ExpEx zijn opgeleid in Den Haag om dit traject te kunnen begeleiden. Na de zomer willen we de training graag gaan geven in Zuid Holland (Haaglanden en Rotterdam) en bij voldoende aanmeldingen ook in een andere regio (bijvoorbeeld Gouda, Amsterdam of Utrecht). Ben je ouder met ervaring in de jeugdzorg en heb je interesse om mee te doen? Of werk je bij een organisatie met jonge ouders en wil je hiervoor samenwerken? Stuur dan een email naar info@peer3.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Boschuysen, Fonds 1818, Pro Juventute, Haagse Groene Kruis en Kinderzorg Den Haag-Rotterdam. We werken samen met o.a. Buurthuis De Mussen, Stichting Jess en Siriz.