ExpEx Rotterdam

Regionaal

ExpEx is een afkorting voor Experienced Experts, dat in het Nederlands ‘ervaringsdeskundigen’ betekent. In Rotterdam bestaat het ExpEx-team uit een diversiteit van jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Samen werken wij hard aan het verbeteren en het structureel veranderen van de jeugdhulp! Dit doen wij door onze kennis en (levens)ervaringen met anderen te delen. 

Ieder jaar behalen twaalf Rotterdamse jongeren die ervaringen hebben met jeugdzorg, verslavingszorg of de geestelijke gezondheidszorg, het ExpEx certificaat waarmee zij zich kunnen inzetten als ervaringsdeskundigen.  

De Rotterdamse ExpEx zijn actief in de regio Rotterdam, maar ook bekend in de regio Drechtsteden. Als maatje voor jongeren die jeugdhulp krijgen of (even) niet thuis kunnen wonen. Of als adviseur voor professionals, hulpverleners, (wijk)teams, beleidsmakers, ambtenaren Jeugd, politici, wethouders en managers in de jeugdzorg. We geven voorlichtingen op scholen, participeren als co-onderzoekers in onderzoek en geven verschillende trainingen aan professionals. 

Dit doen wij sinds mei 2017, toen zes zorginstellingen in Rotterdam; Stek Jeugdzorg, Horizon, Flexus Jeugdplein, Youz, Lucertis en Triviumlindenhof besloten om een ExpEx project, een zogenaamde proeftuin, te gaan draaien. Deze proeftuin (gefinancierd door de gemeente Rotterdam) is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle (kleinschalige) organisatie van en voor Rotterdamse jongeren. 

Eind 2021 hebben de projectpartners Enver, Horizon & Youz (die voortkomen uit de bovenstaande organisatie) besloten zich voor de komende 3 jaar opnieuw te verbinden aan dit succes. Samen met de ExpEx zullen zij zich in Rotterdam, maar ook landelijk, blijven inzetten voor een betere jeugdhulp! 

ExpEx Rotterdam dankt zijn bestaansrecht ondertussen aan verschillende partners uit de regio waaronder de Hogeschool Rotterdam, de academische Werkplaats ST-RAW, Mijn Pad en de gemeente Rotterdam.

Ik wil een maatje

Krijg je hulp van Enver, iHUB of Youz dan kun je je in Rotterdam aanmelden voor een ExpEx maatje! 

Denk hierbij aan de verslavingszorg, jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg. Voel je je niet begrepen door jouw groepsleider, andere jongeren, casemanagers, voogd, hulpverleners, docent etc. en lijkt het je fijn om met iemand te praten die ook ervaringen heeft met de zorg, een jonger iemand die jou écht begrijpt, een Hoopverlener? Dan ben je op zoek naar een ExpEx!

Een ExpEx is een maatje die jou kan ondersteunen bij dingen die je moeilijk vindt in jouw leven, want een ExpEx heeft zelf ook veel meegemaakt. Een ExpEx kan helpen door naar je te luisteren en met je te praten en door zijn eigen ervaringen met je te delen. Ook kan een ExpEx je tips geven hoe om te gaan met dingen die lastig of nieuw zijn. Een ExpEx kan zijn verhaal een keer met je delen of voor een langere tijd een maatje voor je zijn. Woon je in de regio Rijnmond (groot Rotterdam) en wil je meer weten over de ExpEx, bijvoorbeeld informatie over hoe je aan zo’n ExpEx als maatje komt, neem dan contact op met Daphne Daalhof: daphne.daalhof@ihub.nu.

Ik wil een ExpEx inzetten

Dat kan! Overweeg je een ExpEx te gaan inzetten als maatje, adviseur, co-trainer, co-onderzoeker, voorlichter of als spreker op bijvoorbeeld een seminar, neem dan contact op met ExpEx Rotterdam via de Rotterdamse coördinator daphne.daalhof@ihub.nu. Hier hoor je meer over het samenwerken met een ExpEx en de voorwaarden die hier aan verbonden zijn. Denk hierbij aan een vergoeding voor de ExpEx. Het een en ander wordt per geval en situatie bepaald.

Training ExpEx

Elk jaar is er plek voor twaalf jongeren in de ExpEx training. Heb je interesse om een ExpEx te worden of heb je als hulpverlener iemand in gedachten die geschikt zou kunnen zijn om zich aan ExpEx te verbinden: neem dan vooral contact op! 

We hopen na de zomer van 2024 te starten met een nieuwe training.

Contact

Voor alle vragen, informatie, boekingen, aanmeldingen kandidaten ExpEx enzovoorts:

Nieuws uit de regio

In samenwerking met