ExpEx Rotterdam

Regionaal

Wij zijn Chanella, Daphne, Michael, Gabriel, Kaitlin, Alice, Vicenza en Marleen. Wij vormen de ExpEx Rotterdam/Rijnmond. ExpEx staat voor Experienced Experts, wij zijn actief in het gebied Rotterdam Rijnmond, als maatje voor jongeren die nog in de jeugdzorg, kliniek of iets dergelijks zitten, of als adviseur aan bijvoorbeeld teams in de zorg, ambtenaren afdeling Jeugd, politici, wethouders, managers in de jeugdzorg, scholen, etc.

Dat doen wij sinds mei 2017. Er draait een ExpEx-groep in Rotterdam en wel een heel bijzondere! Zes zorginstellingen in Rotterdam; Stek Jeugdzorg, Horizon, Flexus Jeugdplein, Youz, Lucertis en Triviumlindenhof hebben besloten een ExpEx, een zogenaamde proeftuin, te gaan draaien. Daar is geld voor gevraagd en gekregen van de gemeente Rotterdam. Twaalf jongeren die ervaringen hebben gehad in de jeugdzorg, verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg zijn onder leiding van een ervaren trainer een cursus ExpEx gaan doen. Na het behalen van het certificaat zijn wij allemaal ingezet. Soms als maatje en vaak als voorlichter.

Ik wil een maatje

Zit je in zorg, verslavingszorg, jeugdzorg of geestelijke gezondheidszorg en voel je je niet begrepen door groepsleiding, andere jongeren, casemanagers, voogden, hulpverleners, etc, wil je wel eens met iemand praten die dezelfde of vrijwel dezelfde ervaringen heeft met de zorg, een jonger iemand dan de doorsnee hulpverlener, een Hoopverlener, dan ben je op zoek naar een ExpEx!

Een ExpEx ondersteunt jou vanuit eigen ervaring, want een ExpEx heeft zelf ook veel meegemaakt. Zij of hij helpt je door naar je te luisteren en met je te praten en door je tips te geven hoe je ergens mee om kan gaan. Een ExpEx kan voor een tijdje een maatje voor je zijn.

Woon je in de regio Rijnmond (groot Rotterdam) en wil je meer weten over de ExpEx, bijvoorbeeld informatie, hoe je aan zo’n ExpEx als maatje komt, neem dan contact op met Daphne Daalhof: daphnedaalhof@enver.nl.

Ik wil een ExpEx inzetten

Dat kan! Overweeg je een ExpEx te gaan inzetten als maatje of als adviseur, of als spreker op bijvoorbeeld een seminar, neem dan contact op met ExpEx Rotterdam via de coordinator daphnedaalhof@enver.nl. Hier hoor je ook wat en of er voorwaarden aan verbonden zijn zo’n inzet. Bijvoorbeeld een bijdrage voor de vrijwilligersvergoeding, zakgeld om iets leuks te doen met een maatje, een en ander wordt per geval en situatie bepaald.

Training ExpEx

Elk jaar is er een training om nieuwe ExpEx te maken. Heb je interesse om een ExpEx te worden of heb je als hulpverlener iemand in gedachten, die wel heel geschikt als ExpEx zou kunnen zijn: neem dan vooral contact op!

Contact

Voor alle vragen, informatie, boekingen, aanmeldingen als nieuwe kandidaat ExpEx enzovoorts:

Daphne Daalhof
daphnedaalhof@enver.nl

Nieuws

In samenwerking met