Tijdens coronacrisis zeggen jongeren: #JeugdzorgBedankt!

In het nieuws hoor je op dit moment veel over de ‘kwetsbare groepen’. Kinderen en jongeren die het in deze crisistijd moeilijk hebben. Laten we de harde werkers in de jeugdhulp – allen met een vitaal beroep – daarom niet vergeten! De jongerenraden en ervaringsdeskundigen uit Rotterdam geven hen een welverdiend applaus. Zij zeggen: #JeugdzorgBedankt! Doe je mee?

Rosalia – nu 21, is toen zij 13 was uit huis geplaatst en sindsdien heeft ze te maken gehad met diverse jeugdzorgmedewerkers: “Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat jeugdhulp zo goed mogelijk door blijft gaan. De jeugdzorgwerkers verdienen echt meer aandacht!”

Kwetsbare situaties

Er zijn in Nederland kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis wonen. Kinderen die thuis te maken hebben met geweld, die nu hun veilige haven buiten of op school kwijt zijn. Kinderen die nu minder contact in real-life kunnen hebben en bij wie de eenzaamheid, sombere gedachten en angsten groter worden.

Er zijn ouders die kampen met psychische problemen. Gezinnen waar thuisonderwijs niet vanzelfsprekend lukt of mogelijk is. Gezinnen die in armoede leven. Gezinnen die onder stress staan.

Vitale beroepen

Bescherming van deze kinderen, ouders en gezinnen is nu belangrijker dan ooit! De mensen in de jeugdzorg zetten – juist ook nu – alles op alles. Zij proberen zicht te houden op de veiligheid van kinderen thuis, in pleeggezinnen, op leefgroepen en dragen zorg voor begeleiding op afstand.

En dat geeft uitdagingen: beslissen wanneer je therapie laat doorgaan met anderhalve meter afstand of kiest voor digitaal contact houden. Er moeten andere manieren van signaleren worden gevonden en out of the box oplossingen bedacht.

#JeugdzorgBedankt

Daarom: medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Jeugdhulp, Jeugd-GGZ, wijk- en jeugdteams, dagbesteding, jeugdhulp, sociaal werk, opvang, jeugdhulp medewerkers, sociaal werkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers, gezinswerkers, ervaringswerkers, vrijwilligers en iedereen die al dit werk achter de schermen mogelijk maakt: wij zien jullie!

Wij jongeren, die ervaring hebben met jeugdhulp en GGZ, weten als geen ander hoe belangrijk de rol is van de jeugdzorgwerker. Wij zijn trots op al deze vitale werkers en zeggen daarom: #jeugdzorgbedankt!

Doe mee en volg ons voorbeeld!

Neem ook een filmpje op of maak een bericht en deel dit met #jeugdzorgbedankt!

#JeugdzorgBedankt! is een initiatief van de Jongerenraad van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Enver, in samenwerking met ervaringsdeskundigen van ExpEx.

Gabriel en Rosalia trappen af

Experienced Experts

ExpEx richt zich met hun speerpunt dit jaar op hulpverleners die werken vanuit hun hart met passie. Dat zijn ook de hulpverleners die nu door blijven werken. En met onze videocampagne hebben we alsnog onze hulpverleners van vroeger bedankt, nu zijn we de medewerkers van nu dankbaar.