ExpEx Midden-Holland

Regionaal

ExpEx… wie zijn dat?

ExpEx Midden-Holland is een groep gemotiveerde ervaringsdeskundige jongeren, tussen de 18 en 30 jaar, die zich met passie en enthousiasme inzetten in de regio Midden-Holland. Hiervoor hebben we een training gevolgd, gegeven door stichting Kernkracht, waarin we hebben geleerd om onze eigen ervaring in te zetten.

Doel

We hebben een duidelijk doel voor ogen; bijdragen aan het verbeteren van de jeugdhulp. Onze succesverhalen delen, maar ook verbeterpunten aandragen; we willen ‘hoopverlenen’.

Hoe dan?

Dit doen we op verschillende manieren.

  • Als ervaringsmaatje: omdat een ExpEx kan ondersteunen vanuit eigen ervaring, wat zorgt voor herkenning. Omdat we zelf ook problemen hebben gehad, hulp nodig hadden en we weten hoe dat is. Omdat we weten hoe belangrijk een klik is, gaan we uit van jouw vraag en wens.
  • Als adviseur: voor hulpverleners of gemeenten. Dit kan door aan te sluiten bij een vergadering, een presentatie of workshop te geven, of door mee te denken over beleid.
  • Als voorlichter: een aantal ExpEx hebben een vervolgtraining tot voorlichter gevolgd. Ze kunnen voorlichting geven over hun ervaringsverhaal of over specifieke thema’s, zoals stigma.

Ik wil…

… een ExpEx inzetten of als maatje

Ben je ook enthousiast geworden en overweeg je een ExpEx in te zetten als maatje, adviseur of spreker?

… ook ExpEx worden

Wil je ook toewerken naar ons doel en bij de ExpEx-familie horen?

Op 10 april 2024 start er een nieuwe training in Gouda. Dus ben of ken je een jongere uit Midden-Holland, met voldoende afstand tot eigen ervaringen en verleden, die openstaat voor reflectie en deel wil uitmaken van een groep waar ‘herkenning’ en ‘inspireren’ key words zijn…. Laat het ons weten.

Contact

Neem contact op met:

Sanne Dierick
Coördinator ExpEx Midden-Holland

Tielweg 3
2803 PK Gouda

E sdierick@kernkracht.nl
T 0182-519060

Nieuws uit de regio

Ervaringsverhalen

In samenwerking met