Train-de-Trainer

Opleiding tot ExpEx trainer

ExpEx trainers zijn jongeren die als eerste zelf de cursus als cursist hebben doorlopen. Als ze er motivatie, tijd en talent voor hebben kunnen ze in een volgende cursus worden opgeleid tot ExpEx trainer. Een ervaren hoofd trainer draait de cursus dan samen met de co-trainer in opleiding. Het opleiden van de co-trainer is een ’training on the job’. Tijdens dit traject krijgt de trainer in opleiding zicht op welke kennis en vaardigheden nodig zijn om de training te kunnen geven, welke al aanwezig zijn en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden. In een voorgesprek en tijdens de tussenevaluaties wordt dit besproken. Tijdens de lessen wordt geoefend met het ontwikkelen en eigen maken van de benodigde kennis en vaardigheden. Na het met goed gevolg doorlopen van deze praktijkopleiding ontvangt de trainer in opleiding het certificaat ‘ExpEx trainer’.

Meestal geeft een nieuw opgeleide trainer de training eerst nog een keer met een meer ervaren trainer. En daarna kan hij/zij dan met een andere ExpEx trainer samen de training geven. Afhankelijk van het niveau van de al aanwezige vaardigheden en talenten wordt gekeken hoe de ExpEx trainer zich verder ontwikkelt en of en wanneer hij/zij zelf een nieuwe trainer op kan leiden.

Vervolgtrainingen trainers

De training ExpEx trainer is een ’training on the job’. Om de trainingsvaardigheden van ExpEx trainers nog verder te verdiepen komt in de toekomst een ’train de trainer’ opleiding waarbij de ExpEx trainers dan aan eigen bepaalde leerdoelen hun trainersvaardigheden verder kunnen ontwikkelen.