Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Van ervaring naar ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige is een veelgehoorde term. Wanneer je een ervaring hebt wordt al snel gezegd dat je daar ervaringsdeskundig in bent. Maar er is meer voor nodig, het vereist expertise.

  1. Persoonlijke ervaring: Persoonlijke ervaring is een vorm van kennis verkregen door iets zelf mee te maken, leren door ondervinding. Je weet wat het betekent om problemen te hebben en welke strategie├źn dan wel en niet werken. En je weet welke steun belangrijk is en welke begeleiding aansluit.
  2. Collectieve ervaringskennis: Deze persoonlijke ervaringen kunnen tot kennis gemaakt worden door er op te reflecteren, ze met anderen te bespreken en elkaars ervaringen te delen. Je weet dan hoe anderen met dezelfde ervaring dit beleefd hebben. Wanneer je kijkt naar overeenkomsten in deze ervaringen ontwikkel je collectieve ervaringskennis.
  3. Ervaringsdeskundigheid: Een ervaringsdeskundige heeft in een cursus of opleiding vaardigheden geleerd om kennis van persoonlijke en collectieve ervaringen deskundig en functioneel in te zetten. Hij is de eigen ervaringen overstegen en heeft leermomenten benut om anderen mee te ondersteunen in herstel of empowerment.

Meer hierover is te lezen op de pagina ervaringsdeskundigheid.

Van de GGZ naar de jeugdhulp

In de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en de GGZ wordt ervaringsdeskundigheid al langer met succes ingezet. Er is een beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. En er zijn er verschillende MBO en HBO opleidingen voor ervaringsdeskundigheid, waarvan een overzicht te vinden is op deze website onder opleidingen.

Binnen de jeugdhulp zijn de laatste jaren verschillende initiatieven gestart waarbij ervaringskennis wordt ingezet en ervaringsdeskundigen worden opgeleid. Zoals in de GGZ verschillende rollen en functies zijn uitgewerkt en beleid voor duurzame implementatie is ontwikkeld, moet deze beweging binnen de jeugdhulp nog verder vorm krijgen. Ook wordt nog gezocht naar de plaats van ervaringsdeskundigheid in de bestaande hulpverlening. Het ExpEx platform probeert hier aan bij te dragen, bijvoorbeeld door documenten te ontwikkelen die organisaties stimuleren om aan de slag te gaan met ervaringsdeskundigheid. Zie hiervoor de pagina ExpEx project opzetten.

 

Dankzij de openheid in de groep ben ik meer openminded geworden en heb ik meer respect voor anderen gekregen.