Vervolg: Voorlichting

Momenteel is onze ambassadeur Maurits Boote samen met andere trainers bezig met de ontwikkeling van een vervolgtraining. Om van onze ExpEx naast maatjes en adviseur ook goede voorlichters maken. Om echt voorlichtingswerk te kunnen doen in de vorm van gastlessen, spreken voor grote groepen en het geven van workshops aan bv (toekomstige) hulpverleners.

Voorlichting

In deze training leren de ExpEx o.a. nog beter voor een groep te spreken door dat eerst in de veilige omgeving van de trainingsgroep te oefenen. Daarin zal vooral geoefend worden met het presenteren van het eigen verhaal. En we gaan in op mogelijk lastige situaties die zich daarbij kunnen voordoen: Hoe bouw je in korte tijd vertrouwen op? Hoe houd je de aandacht van de groep erbij? Hoe bewaak je de tijd?

Tijdens de training geven we feedback op filmpjes van lezingen die ExpEx in het land eerder hebben gegeven. En we bespreken hoe een voorlichting volgens onderzoek het meest effectief is.

De ExpEx leren dankzij deze training een interactieve voorlichting te geven. Door tijdens onze samenkomsten zoveel mogelijk gebruik te maken van verschillende werkvormen die leerzaam zijn voor de deelnemers van de training en tegelijkertijd als voorbeeld dienen om in voorlichtingen te gebruiken.

Thema: stigma

De ExpEx leren hun vaak uitgebreide verhaal kort en krachtig te vertellen aan de hand van één thema als stigma. We gaan in gesprek over eigen ervaringen met stigma maar ook vooroordelen die je zelf bij anderen kunt hebben.

We gaan tijdens de training verschillende spellen spelen rondom het thema stigma. Stigma’s worden positief omgebogen van kwetsbaarheden naar krachten. En we verzamelen voorbeelden en tips om (zelf)stigma te voorkomen en het gesprek hierover aan te gaan.

Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van alle goede materialen die al ontwikkeld zijn door bijvoorbeeld www.samensterkzonderstigma.nl.

Meer info

Meer informatie over dit project en de voorlichtingen is te vinden onder landelijke projecten.