ExpEx Haaglanden

Regionaal

Ik wil een ExpEx als maatje

Heb jij soms het gevoel dat je casemanager/begeleider, voogd of hulpverlener je niet begrijpt? Dan is het fijn als je met iemand kan praten die vergelijkbare dingen heeft meegemaakt thuis, op school of in de hulpverlening. Iemand die weet hoe het is om problemen te hebben en ook hulp heeft gehad.

Een ExpEx ondersteunt jou vanuit eigen ervaring, want een ExpEx heeft zelf ook veel meegemaakt. Hij of zij helpt je door naar je te luisteren en met je te praten en door je tips te geven hoe je ergens mee om kan gaan. Een ExpEx kan een maatje voor je zijn voor korte of lange tijd.

Woon je in Den Haag of Rijswijk? En wil jij weten wat ExpEx voor jou kunnen betekenen of heb jij behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Rochelle Ras (r.ras@xtra.nl) 06-41725679.

Ik wil een ExpEx inzetten

Denk je erover om een ervaringsdeskundige jongere in te zetten als maatje voor een andere jongere of als adviseur voor een instelling of een gemeente in Haaglanden? Neem dan contact op met ExpEx in Haaglanden!

Wie zijn dat?

ExpEx Haaglanden is een groep enthousiaste ervaringsdeskundige jongeren met ervaring in de jeugdhulp (van 18 tot 30 jaar) die actief is in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Ze hebben de training tot ExpEx gevolgd en hebben hun certificaat hiervoor behaald. (en een VOG bij inzet maatje). Een deel van de jongeren is ook actief in een jongerenraad of het platform JONG doet mee!.

ExpEx Den Haag is een samenwerkingsproject dat erop gericht is dat jongeren uit de jeugdhulp hun talenten kunnen ontplooien en te voorkomen dat zij dak- of thuisloos worden.

In Den Haag/Haaglanden zijn er inmiddels 30 ExpEx getraind en 2 Haagse co-trainers opgeleid. Het JIT Den Haag is de trekker van het Haagse project. Voor Rijswijk is het JIT samen met Welzijn Rijswijk de trekker.

Andere partners zijn: Jeugdbescherming West, het Straatconsulaat, JATIZ, Stichting Mara, Stichting Jeugdformaat, Stichting Anton Constandse, het Leger des Heils, de Opvoedpoli, Impegno, Melius Zorg, de Jutters en Welzijn Rijswijk.

De werkgroep  jongeren van de Achterban van het Straatconsulaat is ook onderdeel van het project. Zij hebben een outreachend team dat contact legt met jongeren op straat en in de crisisopvang. Zij signaleren knelpunten en kunnen jongeren in contact brengen met de hulpverlening als zij dat willen.

Alle jongeren uit het project vanuit Den Haag kunnen een talentenscan krijgen bij JATIZ als zij nog niet zo goed weten wat zij kunnen en willen. De gemeente Rijswijk heeft zich in 2016 ook aangesloten bij het project

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de inzet als maatje vragen we voor de ExpEx jongere in Den Haag en Rijswijk een vrijwilligersvergoeding van € 2,50 per uur. Ook gaan we ervan uit dat vergoeding van reiskosten, activiteitenkosten om samen iets leuks te doen, en verzekering geregeld kan worden. Die mogelijkheid wordt per situatie afgesproken met de ExpEx en de betreffende organisatie die een ExpEx als maatje vraagt. De ExpEx-jongere heeft een vrijwilligerscontract met het JIT of een van de andere partners in het project.

Bij voorlichtingen en workshops is het gebruikelijk dat er een vergoeding en reiskosten worden gegeven.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke ExpEx heeft een profiel op papier gezet, dat ons helpt om een goede match te maken. Als een organisatie een ExpEx wil inzetten en er zelf geen binnen de instelling heeft, loopt dit via het JIT.

Wij brengen vraag een aanbod graag bij elkaar!

Training Expex

Regelmatig start er een ExpEx training in Den Haag. Ken je jongeren die hier belangstelling voor hebben? Neem dan contact op.

Project wordt mogelijk gemaakt door

De ExpEx trainingen zijn bekostigd door de gemeente Den Haag. Ook de gemeente Rijswijk draagt nu aan de training bij. Het project In Den Haag wordt ondersteund door het Kansfonds en Pro Juventute.

Contact

Ben je op zoek naar een maatje voor jezelf of voor een jongere uit de jeugdhulp, neem dan contact op met:

Rochelle Ras
r.ras@xtra.nl
0641725679

Mai Liem
m.liem@hetjit.nl
0624958211

Wil je je aansluiten bij het project of meer informatie over de Haagse aanpak neem dan contact op met:

Anneke Plukaard
a.plukaard@hetjit.nl

Wil je meer informatie over de Rijswijkse aanpak, neem dan contact op met:

Gaby Keasberry
0645722397

Wil je dat ExpEx jou instelling of gemeente advies geven of samen met hen een project opzetten, neem contact op met:

Fietje Schelling
info@fietjeschelling.nl
0634949923
Profiel


ExpEx Den Haag heeft ook een Facebook-pagina. Wil je als eerste op de hoogte zijn van het lokale ExpEx-nieuws? Vind ons dan leuk!

 

 

Documenten

Wervingsflyer Regio Haaglanden

Mogelijk gemaakt door