ExpEx Haaglanden

Regionaal

Ik wil een ExpEx als maatje

Heb jij soms het gevoel dat je casemanager/begeleider, voogd of hulpverlener je niet begrijpt? Dan is het fijn als je met iemand kan praten die vergelijkbare dingen heeft meegemaakt thuis, op school of in de hulpverlening. Iemand die weet hoe het is om problemen te hebben en ook hulp heeft gehad.

Een ExpEx ondersteunt jou vanuit eigen ervaring, want een ExpEx heeft zelf ook veel meegemaakt. Hij of zij helpt je door naar je te luisteren en met je te praten en door je tips te geven hoe je ergens mee om kan gaan. Een ExpEx kan een maatje voor je zijn voor korte of lange tijd.

Woon je in Den Haag of Rijswijk en wil jij weten wat ExpEx voor jou kunnen betekenen of heb jij behoefte aan meer informatie? Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina!

Ik wil een ExpEx inzetten

Denk je erover om een ervaringsdeskundige jongere in te zetten als maatje voor een andere jongere of als adviseur voor een instelling of een gemeente in Haaglanden? Neem dan contact op met ExpEx in Haaglanden! ExpEx hebben diverse voorlichtingen ontwikkeld bijvoorbeeld over zelfbeschadiging en suïcidaliteit voor hulpverleners (linkje erbij naar die pagina) of over stigma, seksualiteit en jong ouderschap voor jongeren op school of in de jeugdhulp. We hebben over heel veel onderwerpen expertise in huis en vinden het leuk om op maat iets te ontwikkelen.

Wie zijn wij?

ExpEx Haaglanden is een groep enthousiaste ervaringsdeskundige jongeren met ervaring in de jeugdhulp (van 18 tot 30 jaar) die actief is in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Ze hebben de ExpEx training gevolgd en hebben hun certificaat hiervoor behaald. (Zij hebben ook een VOG als zij contact hebben als maatje met een jongere.) Een deel van de jongeren is ook actief in een jongerenraad of het platform JONG doet mee!. En wij werken nauw samen met de werkgroep jongeren van de Achterban van het Straatconsulaat.

ExpEx Den Haag is een samenwerkingsproject dat erop gericht is dat jongeren uit de jeugdhulp hun talenten kunnen ontplooien.

In Den Haag/Haaglanden zijn er inmiddels 72 ExpEx getraind, waarvan er 30-35 nog steeds actief zijn. En we hebben 2 Haagse en één Rijswijkse co-trainer opgeleid. Het JIT Den Haag is de trekker van het Haagse project. Voor Rijswijk is het JIT samen met Welzijn Rijswijk de trekker.

Andere partners zijn: Xtraplus, Jeugdformaat, Horizon, Youz, Leger des Heils, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, Jeugdbescherming West, Opvoedpoli, Middin. Zij dragen allemaal financieel bij aan het project. De gemeente Rijswijk heeft zich in 2016 ook aangesloten bij het project.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de inzet als maatje vragen we voor de ExpEx jongere in Den Haag en Rijswijk een vrijwilligersvergoeding van € 2,75 per uur en 5,00 als de ExpEx boven de 22 jaar is. Ook gaan we ervan uit dat vergoeding van reiskosten, activiteitenkosten om samen iets leuks te doen, en verzekering geregeld kan worden. Die mogelijkheid wordt per situatie afgesproken met de ExpEx en de betreffende organisatie die een ExpEx als maatje vraagt. De ExpEx-jongere heeft een vrijwilligerscontract met het JIT of een van de andere partners in het project.

Bij voorlichtingen en workshops is het gebruikelijk dat er een vergoeding en reiskosten worden gegeven.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke ExpEx heeft een profiel op papier gezet, dat ons helpt om een goede match te maken. Als een organisatie een ExpEx wil inzetten en er zelf geen binnen de instelling heeft, loopt dit via het JIT.

Wij brengen vraag en aanbod graag bij elkaar!

Training Expex

Regelmatig start er een ExpEx training in Den Haag. Ken je jongeren die hier belangstelling voor hebben? Neem dan contact op.

Project wordt mogelijk gemaakt door

Alle partners betalen mee aan het Project in Haaglanden. De ExpEx trainingen zijn bekostigd door de gemeente Den Haag. En ook de gemeente Rijswijk draagt nu aan de training bij. Het project In Den Haag is gestart met hulp van het Kansfonds en Pro Juventute.

Contact

Ben je op zoek naar een maatje voor jezelf of voor een jongere uit de jeugdhulp, neem dan contact op met:

Ravi Debisarun ( 06 19140328)
Sabine Wensink (06 19044363)
expex@xtra.nl

Wil je je aansluiten bij het project of meer informatie over de Haagse aanpak neem dan contact op met:

Sabine Wensink
s.wensink@xtra.nl

Wil je meer informatie over de Rijswijkse aanpak, neem dan contact op met:

Gaby Keasberry
0645722397

Wil je dat ExpEx jouw instelling of gemeente advies geven of samen met hen een project opzetten, neem contact op met:

Fietje Schelling
info@fietjeschelling.nl
0634949923
Profiel

ExpEx Den Haag heeft ook een Facebook-pagina. Wil je als eerste op de hoogte zijn van het lokale ExpEx-nieuws? Vind ons dan leuk!

Downloads

Nieuws

Ervaringsverhalen

Mogelijk gemaakt door

In samenwerking met