ExpEx Haaglanden

Regionaal

Word jij ExpEx?

In september 2024 start de volgende ExpEx training in regio Haaglanden. De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten op maandagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Je kunt hier meer lezen over de inhoud van de training. Als je de training positief hebt afgerond ben je officieel ExpEx en kun jij als ervaringsdeskundig maatje, adviseur en voorlichter binnen de jeugdhulp en/of jeugd-ggz aan de slag.

Ben je of ken je jongere(n) die hier belangstelling voor hebben? Meld je dan aan via expex@stichtingjess.nl. Vermeld je voor- en achternaam en telefoonnummer in het bericht.

2023 Flyer Werving ExpEx training Haaglanden 2

Ik wil een ExpEx als maatje

Heb jij soms het gevoel dat je casemanager/begeleider, voogd of hulpverlener je niet begrijpt? Dan is het fijn als je met iemand kan praten die vergelijkbare dingen heeft meegemaakt thuis, op school of in de hulpverlening. Iemand die weet hoe het is om problemen te hebben en ook hulp heeft gehad.

Een ExpEx ondersteunt jou vanuit eigen ervaring, want een ExpEx heeft zelf ook veel meegemaakt. Hij of zij helpt je door naar je te luisteren en met je te praten en door je tips te geven hoe je ergens mee om kan gaan. Een ExpEx kan een maatje voor je zijn voor korte of lange tijd.

Woon je in Den Haag of Rijswijk en wil jij weten wat ExpEx voor jou kunnen betekenen of heb jij behoefte aan meer informatie? Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina!

Ik wil een ExpEx inzetten

Denk je erover om een ervaringsdeskundige jongere in te zetten als maatje voor een andere jongere of als adviseur voor een instelling of een gemeente in Haaglanden? Neem dan contact op met ExpEx in Haaglanden! ExpEx hebben diverse voorlichtingen ontwikkeld bijvoorbeeld over zelfbeschadiging en suïcidaliteit voor hulpverleners of over stigma, seksualiteit en jong ouderschap voor jongeren op school of in de jeugdhulp. We hebben over heel veel onderwerpen expertise in huis en vinden het leuk om op maat iets te ontwikkelen.

Wie zijn wij?

ExpEx Haaglanden is een groep enthousiaste ervaringsdeskundige jongeren met ervaring in de jeugdhulp (van 18 tot 30 jaar) die actief is in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. Ze hebben de ExpEx training gevolgd en hebben hun certificaat hiervoor behaald (zij hebben ook een VOG als zij contact hebben als maatje met een jongere). Een deel van de jongeren is ook actief in een jongerenraad of het platform JONG doet mee!. Wij werken ook nauw samen met de werkgroep jongeren van de Achterban van het Straatconsulaat.

ExpEx Den Haag is een samenwerkingsproject dat erop gericht is dat jongeren uit de jeugdhulp hun talenten kunnen ontplooien.

In Den Haag/Haaglanden zijn er inmiddels 72 ExpEx getraind, waarvan er 30-35 nog steeds actief zijn. Ook hebben we twee Haagse en één Rijswijkse co-trainer opgeleid. Het JIT Den Haag is de trekker van het Haagse project. Voor Rijswijk is het JIT samen met Welzijn Rijswijk de trekker.

Andere partners zijn: Stichting JESS (voorheen Xtra Plus), Jeugdformaat, Horizon, Youz, Leger des Heils, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, Jeugdbescherming West, Opvoedpoli, Middin. Zij dragen allemaal financieel bij aan het project. De gemeente Rijswijk heeft zich in 2016 ook aangesloten bij het project.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de inzet als maatje vragen we voor de ExpEx jongere in Den Haag en Rijswijk een vrijwilligersvergoeding van € 2,75 per uur en 5,00 als de ExpEx boven de 22 jaar is. Ook gaan we ervan uit dat vergoeding van reiskosten, activiteitenkosten om samen iets leuks te doen, en verzekering geregeld kan worden. Die mogelijkheid wordt per situatie afgesproken met de ExpEx en de betreffende organisatie die een ExpEx als maatje vraagt. De ExpEx-jongere heeft een vrijwilligerscontract met het JIT of één van de andere partners in het project.

Bij voorlichtingen en workshops is het gebruikelijk dat er een vergoeding en reiskosten worden gegeven.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke ExpEx heeft een profiel op papier gezet, dat ons helpt om een goede match te maken. Als een organisatie een ExpEx wil inzetten en er zelf geen binnen de instelling heeft, loopt dit via het JIT.

Wij brengen vraag en aanbod graag bij elkaar!

Training Expex

Regelmatig start er een ExpEx training in Den Haag. Ken je jongeren die hier belangstelling voor hebben? Neem dan contact op.

Project wordt mogelijk gemaakt door

Alle partners betalen mee aan het project in Haaglanden. De ExpEx-trainingen zijn bekostigd door de gemeente Den Haag. Ook de gemeente Rijswijk draagt nu aan de training bij. Het project in Den Haag is gestart met hulp van het Kansfonds en Pro Juventute.

Contact

Wil je je aansluiten bij het project of meer informatie over de Haagse aanpak?
Ben je op zoek naar een maatje voor jezelf of voor een jongere uit de jeugdhulp, neem dan contact op met:

Alynda
a.mammen@hetjit.nl
061064330

Of

Wil je meer informatie over de Rijswijkse aanpak, neem dan contact op met:

Wil je dat ExpEx jouw instelling of gemeente advies geven of samen met hen een project opzetten, neem contact op met:

Projecten

Nieuws uit de regio

Ervaringsverhalen

Mogelijk gemaakt door

In samenwerking met