ExpEx geven advies over nieuwe training suïcidepreventie-jeugd

6 april 2021

In 2020 hebben de Haagse ExpEx Robin en Nicky feedback gegeven op de training ‘suicidepreventie-jeugd’ van de Parnassia Academie. Zij hadden al samen met twee andere ExpEx een workshop voor hulpverleners ontwikkeld en gegeven over zelfbeschadiging en suïcide. Het was dan ook heel fijn dat ze nu ook mee konden kijken naar deze training en de do’s en dont’s daarbij konden inbrengen. Zo konden zij bijvoorbeeld aangeven wat werkte en wat juist niet? Dat dit ook per persoon kan verschillen. En waar de dingen zijn waardoor zij in het verleden het gevoel kregen dat er echt naar ze geluisterd werd.

Vervolgens hebben ExpEx en de Parnassia Academie samen met Glenn van Haaster van Haas Producties een filmpje gemaakt om medewerkers te laten zien hoe je met jongeren in gesprek kan gaan over dit onderwerp. In het filmpje zie je een voorbeeldgesprek, dat Kayleigh (ExpEx) en Theo (trainer) vervolgens samen analyseren. Kayleigh vertelt wat de vragen en opmerkingen met haar doen en wat voor gevoel ze haar geven. Daarna doen ze het gesprek nog een keer om te laten zien hoe je deze punten kan meenemen in het gesprek.

Benieuwd naar het resultaat?