ExpEx maken filmpje voor Haagse onderwijsconferentie

ExpEx worden steeds vaker gevraagd om een bijdrage te leveren aan congres of bijeenkomst. Zo hebben Haagse ExpEx bijvoorbeeld een filmpje gemaakt voor de start van een Haags congres over passend onderwijs en jeugdhulp eind 2019.

Alle gemeente in Nederland maken samen met schoolbesturen en andere organisaties eens per 4 jaar een eigen educatieve agenda. In dat plan staat hoe ze het onderwijs willen verbeteren de komende jaren. Eind 2019 organiseerde de gemeente Den Haag samen met de Samenwerkingsverbanden voor het Voortgezet onderwijs een conferentie om samen hele concrete plannen uit te werken.

Ravi en Robin interviewde de belangrijkste hoofdrolspelers bij de gemeente en van de samenwerkingsverbanden. Zij deelde hun ervaringen en vroegen de directeuren wat zij nu willen gaan doen om te voorkomen dat jongeren zoals zij bijvoorbeeld op 8 verschillende basisscholen zitten in hun jeugd omdat ze steeds een andere woonplek krijgen of niet gezien worden. Wat gaan de gemeente, het onderwijs en de hulpverlening doen om hun samenwerking te verbeteren?

Super fijn samengewerkt met Ravi, Hannah en Robin. Het zijn professionals waar je goede afspraken mee kunt maken. Door hun betrokkenheid en ervaring kwam er diepte in de interviews. Het filmpje was bedoeld om de doelen helder te krijgen én het werkte goed als interventie op zich. De geïnterviewde directeuren hebben aan den lijve ervaren waar het écht over gaat

Maaike Buijsman, Yolk, Programma Passend onderwijs en Jeugdzorg gemeente Den Haag

Ook bezig met het organiseren van een conferentie of bijeenkomst? Betrek jullie regionale project erbij. ExpEx op veel verschillende manieren een bijdrage leveren: zij kunnen hun ervaringskennis delen, een lezing geven, een workshop verzorgen, een lied zingen, een spoken word verzorgen of op een andere (creatieve) manier een bijdrage leveren aan een bijeenkomst, congres of themavond.