Fietje Schelling

Ambassadeur en Landelijke coördinator

Ik werk al 30 jaar als docent, projectleider en adviseur in onderwijs, jongerenwerk, preventieve jeugdhulp, jeugdbeleid en participatieprojecten in de transitie jeugdhulp. Met passie en enthousiasme zet ik mij ervoor in dat jongeren zich kunnen ontplooien, hun talenten ontdekken en ontwikkelen, en hun plekje in de maatschappij vinden.

De afgelopen jaren heb ik veel samengewerkt met jongeren uit de jeugdhulp. En samen met mijn man ben ik crisispleegouder voor pubers. In al die jaren heb ik veel ervaringsverhalen gehoord van jongeren. Samen met hen heb ik geprobeerd die om te zetten in projecten en producten om de jeugdhulp te verbeteren.

Samen met Thijs Jansen, Bureau Jeugdzorg en jongeren uit de jeugdhulp heb ik 4 jaar geleden het ExpEx project opgezet. Al snel kwamen wij in contact met Dora en Petra van Stichting Kernkracht en Mannus, die de training hebben ontwikkeld en verbeterd samen met alle inmiddels getrainde ExpEx. Als team van ambassadeurs ondersteunen wij nu alle regionale initiatieven. Samen met instellingen, gemeenten, trainers, en alle jongeren geven wij het project vorm.

Ik ben heel blij met alle ExpEx die nu getraind zijn. Zie hoe ze gegroeid zijn, geniet ervan als ze in gesprek gaan met beleidsmedewerkers, professionals, bestuurders en andere jongeren en ontwikkel samen met hen prachtige projecten.

Ik ben ZZP-er geworden om de vrijheid te hebben samen met de ExpEx de jeugdhulp echt te kunnen transformeren. Wij kunnen de jeugdhulp alleen echt veranderen als de jongeren zelf hun ideeën naar voren kunnen brengen en uit kunnen werken, liefst in co-creatie met instellingen, gemeenten, ouders en andere jongeren.

Mijn kracht is dat ik anderen goed kan motiveren, inspireren en verbinden. Samen met alle betrokken partijen, wil ik in co-creatie projecten ontwikkelen die écht verschil maken.

Neem contact met me op

info@fietjeschelling.nl

Nieuws

Ook interessant