Stigma-voorlichtingen

Afgelopen

We hebben subsidie gekregen van de stichting Samen Sterk zonder Stigma om dit najaar op scholen in het voortgezet onderwijs gratis gastlessen te gaan geven!

Waarom?

We willen jongeren zelf met elkaar in gesprek laten gaan over thema’s rondom psychische kwetsbaarheid. We hopen duidelijk te maken dat het iedereen kan overkomen: jijzelf of mensen in je omgeving. Ook laten we jongeren zelf stilstaan op grond waarvan zij anders dan een ander zijn, om het thema dichtbij te brengen zodat ze zich beter in te kunnen leven in anderen.

We willen daarmee stigmatisering van jongeren met een (psychische) aandoening voorkomen, zodat er uiteindelijk meer begrip en respect komt voor elkaar. Ook willen wij bewerkstelligen dat jongeren hun problematiek eerder durven te delen, zodat er eerder steun kan worden gegeven.

Hoe dan?

De ExpEx hebben de training ‘werken met je eigen ervaring’ gehad die opleid tot rollen als maatje en adviseur. Na de zomer krijgen ExpEx uit Noord- en Zuid-Holland een vervolgtraining voor de rol van voorlichter.

Daarnaast zijn de ExpEx een interactieve les over psychische kwetsbaarheden en stigma aan het ontwikkelen. We denken bijvoorbeeld aan een ervaringsverhalen van ExpEx die stigma ervaren, een feitjesquiz over psychische problemen, BN-ers als rolmodellen, stigma’s positief omdraaien welke kwaliteiten of kansen het juist kan opleveren en tips om (zelf)stigma tegen te gaan.

Geïnteresseerd?

Dit is je kans om een gratis gastles van jongeren over psychische kwetsbaarheden en stigma te krijgen op jouw school! Wij regelen de les en als school hoef je hier zelf niet veel voor te doen. Alleen een datum plannen, de les aankondigen, een docent aanwezig laten zijn en nadenken over eventuele nazorg of een vervolg.

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met de projectleiders in je regio:

Meer info?

We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de stappen die we zetten om om dit doel te bereiken! Houd hiervoor deze pagina in de gaten en volg ons op Facebook en Twitter.

Voor vragen over het project is Mannus Boote te contacten via mannus.boote@expex.nl.

Logo Samen Sterk zonder Stigma

Nieuws

Partners