ExpEx op Voor de Jeugd Dag 2019

De ExpEx zijn natuurlijk weer present tijdens de Voor de Jeugd Dag 2019! Dit jaar hebben we 2 eigen sessies over belangrijke problemen in de jeugdhulp: ervaringstheater over de overgang van jeugdhulp naar WMO en een voorlichting over het bespreekbaar maken van suïcide. Ook staan twee Experienced Experts op het programma samen met projecten waarin zij actief zijn: ‘Broertjes en zusjes samen terug naar huis’ en ‘Naar een JeugdzorgPlus zonder gedwongen afzonderen.’

Experience On Stage: tussen wal (18-) en schip (18+)

Samen met Spirit en HVO-Querido Paviljoen 1 – Uit liefde voor talent Tijd: 11:15 – 12:00

De workshop start met een kijkje achter de schermen van de pilot van Spirit en HVO-Querido. Jeugdhulp en WMO hebben hiervoor de handen ineen geslagen om echt te kunnen doen wat werkt: toekomstgericht, in doorlopende zorglijnen, integraal werken met jongeren, vanuit de relatie. We laten pas los als de Big5 op orde zijn: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. Zodat geen jongere meer tussen wal (18-) en schip (18+) valt.

Daarna gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen: Van en voor wie is een toekomstplan bedoelt? En zitten jongeren eigenlijk wel te wachten op liefdevolle bemoeienis? De hoofdrol is voor ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx. Zij springen het podium op met Experience On Stage. Aan de hand van korte scenes met bijvoorbeeld spoken words of muziek laten zij jullie voelen en ervaren wat voor hen wel en niet heeft gewerkt. Kom je dit mee ervaren?

In het filmpje hieronder vast een preview van Experience On Stage:

ExpEx doorbreken taboe: Zelfbeschadiging en suïcidaliteit

Paviljoen 8 Persoonlijke verhalen (kind/gezin) In samenwerking met Youz Tijd: 13:15 – 14:00

ExpEx vertellen over hun eigen ervaringen met de onderwerpen zelfbeschadiging en suïcidaliteit in een interactieve voorlichting. Zij willen deze onderwerpen, waar vaak een taboe op ligt, bespreekbaar maken met de aanwezigen aan de hand van do’s en dont’s. Wat is een goede aanpak en wat juist niet?

Veel jongeren merken dat hulpverleners het moeilijk vinden om over zelfbeschadiging en zelfmoord te praten. Daarom hebben ExpEx hiervoor een workshop ontwikkeld. Hiermee zijn inmiddels al meer dan 150 medewerkers voorgelicht, bij Youz en andere hulpverleningsorganisaties,. Zo proberen ExpEx de hulp aan jongeren te verbeteren en deze onderwerpen bespreekbaar te maken.

De aanwezigen kunnen ook eigen casussen en dilemma’s voorleggen aan de ervaringsdeskundigen. Hier gaan de ExpEx direct op in en beantwoorden deze vraagstukken. Zo ontstaat er vaak een dialoog over wat de beste aanpak is. Ook persoonlijke vragen worden beantwoord, om zo de onderwerpen concreet en levend te maken.

In het filmpje hieronder vast een preview van de workshop:

Broertjes en zusjes samen terug naar huis

Paviljoen 3 Bezinksels In samenwerking met SOS Kinderdorpen Tijd: 13:15 – 14:00

SOS Kinderdorpen en partners openden dit jaar het eerste Simba Familiehuis in Nederland. In Simba Familiehuizen worden broertjes en zusjes die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen samen geplaatst en wordt met het hele systeem gewerkt aan een veilige terugkeer naar huis binnen 2 jaar tijd.

In de sessie horen we van ervaringsdeskundige Ravi Debisarun over zijn ervaring met een gebrek aan een duidelijk perspectief. Van twee gezinshuisouders leren we over hun ervaring in samenwerking met ouders. Samen gaan we in gesprek over wat er voor nodig is om een deel van de jongeren in de jeugdhulp met verblijf weer thuis te kunnen laten wonen, en welke rol Simba Familiehuizen hierin kunnen spelen.

Naar een JeugdzorgPlus zonder gedwongen afzonderen.

Paviljoen 3 Bezinksels In samenwerking met SOS Kinderdorpen Tijd: 13:15 – 14:00 Wat is nodig om gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus terug te brengen naar nul, en wat is haalbaar? Wat doet terugdringen van gedwongen afzonderen met jongeren, en met professionals? Hoe kan onderzoek ondersteunen in dit proces? In deze sessie gaan ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad, een professional en onderzoeker met elkaar, en met het publiek, het gesprek aan over de vragen die leven rondom het verminderen van gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus. We horen graag hoe jij hier over denkt! Heb je zelf een stelling of vraag die je aan een jongere, professional of onderzoeker wilt voorleggen? Wil je de praktijk of wetenschap graag iets meegeven? Dan is dit de juiste plek. We ontvangen graag input vanuit het publiek over de stappen die gezet kunnen (en moeten) worden om gedwongen afzonderen terug te brengen naar nul. Benieuwd naar het onderzoeksproject ‘Ik laat je niet alleen’ en de eerste resultaten? Neem dan een kijkje op de website van de Academische Werkplaats Risicojeugd. De ExpEx ontmoeten je graag

We kijken allemaal uit naar verrassende ontmoetingen met constructieve discussies, maar vooral kruisbestuivingen en nieuwe waardevolle samenwerkingen! Tijdens onze workshops, maar we zullen de hele dag op verschillende plekken aanwezig zijn. We zijn herkenbaar aan t-shirts met ons logo. Hopelijk zien en spreken we je deze dag?