Ervaringstheater Antigone: een terugblik

Tijdens de voorstelling volgden we onder andere drie zusjes die in een kwetsbare situatie opgroeien. De kinderen worden uit huis geplaatst vanwege een zeer onveilige thuissituatie, maar geen van hen komt bij elkaar te wonen. Antigoné wordt geadopteerd door een liefdevol pleeggezin, Etheocles wordt overgeplaatst binnen verschillende pleeggezinnen en Polynices groeit op binnen verschillende woongroepen. Wat als zij 18 jaar worden en de Jeugdwet komt te vervallen? Wat betekent dit alles voor hun toekomst?

Meer informatie over het stuk vind je in de vooraankondiging.

Inhoudelijke boodschap

IMG 0152

Één van de boodschappen was dat de harde grens van 18 jaar uit de Jeugdwet moet en dat iemand pas losgelaten kan worden, wanneer de ‘Big 5’ (support, wonen, school/werk, inkomen, welzijn) op orde is. We hebben de aanwezigen opgeroepen om op te staan, nabij te zijn en buiten de lijntjes te durven werken, in het belang van de maatschappij.

Het stuk raakte ook thema’s als: broertjes en zusjes die van elkaar gescheiden worden, verschillende opgroeisituaties in de jeugdzorg en de gevolgen ervan, te denken aan steeds nieuwe mensen moeten vertrouwen. Maar ook gebrek aan autonomie omdat anderen keuzes maken over het leven van een kind. Gevolgen van stempels en diagnoses in een dossier, te denken aan een bepaalde benadering die niet meer van toepassing is. Jongeren die in de criminaliteit terechtkomen vanwege tekortkomingen. Jongeren die dakloos worden als ze 18 jaar zijn, omdat de jeugdzorg stopt (spookjongeren). Tevens ging het over hulpverleners die te maken hebben met de Jeugdwet, protocollen etc., waardoor zij kinderen niet altijd kunnen of durven bieden wat zij nodig hebben. Begeleiding begint bij nabijheid en onderzoek naar de oorzaak van externaliserend gedrag.

Reacties van het publiek

Na de voorstelling gingen we in gesprek met het publiek. De gasten waren ontroerd en velen waren er stil van. Er was herkenning, wat zorgde voor verbinding en mooie gesprekken. Vragen als: ”Wat kunnen we anders doen?’‘ hebben we beantwoord met: ‘’Laat de persoon achter de hulpverlener zien” en ”Durf buiten de lijntjes te werken”. Wij hopen dat iedereen wat meeneemt uit het verhaal en dit met anderen deelt.

IMG 0252 crop 1

”Heel mooie voorstelling”
”Het maakt veel los”
”Prachtig”
”Ik hield het geen vijf minuten droog”

Ervaring van deelnemers

‘’Wat een unieke ervaring was dit! De ontwikkeling die iedereen heeft doorgemaakt was zo mooi om te zien! Ik heb me gewaardeerd gevoeld en ook veel over mezelf geleerd.’

Nicky

‘’Ervaringstheater laat mij elke keer weer zien dat er echt wel hulpverleners zijn die buiten de lijntjes willen kleuren, maar niet durven of weten hoe. In elke groep maak ik vrienden en ontmoet ik lotgenoten, waar ik van kan leren en veel mee kan verwerken.’’

Jamilla

”Voor mij was de mooiste reactie die ik kreeg dat de band tussen mij en Boika heel goed te zien was, ook op het podium. Dat mensen zagen dat ik met haar in contact was, dat ik haar in de gaten hield en zij mij en dat zij en ik de veiligheid naar elkaar uitstraalde.”

Alynda (en hulphond Boika)

“Ik hoop dat de voorstelling een bijdrage levert aan verbetering in de jeugdzorg, al is het in de kleinste vorm; al is het dat hulpverleners nu meer present zijn en durven te vertrouwen op zichzelf en de cliënt, zodat ze écht nabij zijn. Verandering begint bij jezelf, in de kleinste vorm.”

Stéphanie

IMG 0364 crop