Trainingen

Eigen Kracht

De training Eigen Kracht geeft je inzicht in jouw kwaliteiten en hoe je jouw ervaringen onder woorden kunt brengen, zodat je deze kunt inzetten.

Voorlichting

We bieden onze ExpEx een vervolgtraining, zodat zij op scholen in het voortgezet onderwijs voorlichtingen kunnen gaan geven.

Basistraining

Wat houdt de basistraining ‘Werken met eigen ervaring als ExpEx’ in? En welke vervolgtrainingen zijn beschikbaar of worden nog ontwikkeld?

Train-de-Trainers

De ExpEx training wordt altijd gegeven door twee ervaringsdeskundige ExpEx trainers. Hoe worden zij opgeleid om dit goed te doen?

Professionals

Experienced Experts geven ook training aan professionals om hun ervaringskennis in te zetten in hun werk.

Na de ExpEx training heb ik weer het vertrouwen om een opleiding op te pakken.

Anoniem