ExpEx Amsterdam

Regionaal

ExpEx, Experienced Experts, zijn jongeren met een rugzak vol ervaringen. Denk aan GGZ, dak- en thuisloosheid, jeugddetentie of problemen thuis. De ervaring(en) die zij hebben opgedaan tijdens hun hersteltraject, zetten zij in om de hulpverlening aan jongeren in Amsterdam te verbeteren. ExpEx Amsterdam is een project bij TEAM ED. Dit sociale uitzendbureau leidt jongeren op tot ervaringsdeskundige en zet ze als vrijwilliger in op diverse projecten.

Zie voor meer informatie de site van TEAM ED.

Missie

Na de 12 wekelijkse ExpEx opleiding zijn ExpEx als ervaringsdeskundige inzetbaar als hoopverleners voor andere jongeren en als adviseur of voorlichter voor hulpverleners, beleidsmaker en anderen die te maken hebben met jeugdhulp. Hiermee hoopt ExpEx Amsterdam een waardevolle bijdrage te leveren aan het versterken van de hulpverlening aan jongeren in Amsterdam. Én een grote bijdrage te leveren aan de zelfontwikkeling en het verdere herstel van de jongeren die zich inzetten als ExpEx.

Stand van zaken

ExpEx Amsterdam draait op volle toeren. Vanuit organisaties wordt steeds meer het belang van inzet van ervaringsdeskundigen erkend en gezien en daarom neemt de vraag naar ExpEx toe. Vanwege de corona toestand vinden de opdrachten vanuit de organisaties momenteel voornamelijk online plaats. En is het vanwege de huidige situatie nog lastig aan te geven hoe het verloop van de ExpEx trainingen verder zal gaan de komende tijd. We hopen begin van het najaar van 2020 weer een ExpEx training te kunnen aanbieden, wat alweer de zesde ExpEx training zal zijn!

ExpEx worden?

ExpEx Amsterdam zoekt jongeren onder de 30 afkomstig uit Amsterdam en omstreken met voldoende afstand tot hun eigen ervaringen, die goed kunnen reflecteren op eigen processen en deel uit willen maken van een groep die elkaar begrijpt, stimuleert en inspireert. Ben of ken jij deze nieuwe toekomstige ExpEx in omgeving Amsterdam? Dan horen wij dat graag!

Aanjagers

ExpEx Amsterdam is een samenwerking tussen: Altra, Arkin, De Bascule, De Opvoedpoli, HVO-Querido, Jeugdbescherming Amsterdam, Spirit, Streetcornerwork/De Volksbond, TEAM ED en de Gemeente Amsterdam. Zij zijn de financiers en drijvende kracht achter ExpEx Amsterdam.

ExpEx worden of inzetten?

Neem contact op met projectcoördinator Janet Haring
via telefoonnummer 06 48123486 of email expex@teamed.nl

Nieuws

In samenwerking met