ExpEx inzetten

De ExpEx zijn lokaal, maar ook landelijk actief. Als u ExpEx wil inzetten als maatje kan dat alleen in de steden/regio’s waar ExpEx projecten zijn. Neem dan contact op met het lokale project. Daar zijn kosten aan verbonden, die verschillen per regio.

Wilt u ExpEx inzetten om mee te denken met een project of over een vraagstuk, advies van een ExpEx voor het verbeteren van de hulp of het verzorgen van een workshop of voorlichting dan kan dat via de ambassadeurs. Daar zijn kosten aan verbonden. De ExpEx krijgen in ieder geval een reis- en onkostenvergoeding.

In de training heb ik veel gesprekstechnieken geleerd zoals actief luisteren en feedback geven.

Anoniem

De ExpEx zijn lokaal, maar ook landelijk actief. Wanneer er een ExpEx project bestaat in uw regio, neem dan contact op met de projectleider. Wilt u met ExpEx samenwerken in een andere regio of voor een landelijk project? Dan kunt u onderstaand formulier invullen.

We zijn benieuwd naar uw aanvraag voor ExpEx!

Aanvraagformulier

ExpEx inzetten

Praktische gegevens

Aanleiding en achtergrond

Informatie over de inzet

Financiën

Kosten

We gaan er vanuit dat de ExpEx in ieder geval een reis- en vrijwilligersvergoeding krijgen. Daarbij kunt u denken aan €4,50 per uur, exclusief voorbereidingstijd.

We zijn een platform zonder landelijke financiering. Onze ambassadeurs doen de bemiddeling en ondersteuning op dit moment gratis. We hopen dat u hier ook een bijdrage aan wilt leveren.