ExpEx inzetten

De ExpEx zijn lokaal, maar ook landelijk actief. Als u ExpEx wil inzetten als maatje kan dat alleen in de steden/regio’s waar ExpEx projecten zijn. Neem dan contact op met het lokale project. Daar zijn kosten aan verbonden, die verschillen per regio.

Wilt u ExpEx inzetten om mee te denken met een project of over een vraagstuk, advies van een ExpEx voor het verbeteren van de hulp of het verzorgen van een workshop of voorlichting dan kan dat via de ambassadeurs. Daar zijn kosten aan verbonden. De ExpEx krijgen in ieder geval een reis- en onkostenvergoeding.

 

In de training heb ik veel gesprekstechnieken geleerd zoals actief luisteren en feedback geven.