Gemeenteraad Amsterdam stemt unaniem voor ervaringsdeskundigheid!

De gemeenteraad van Amsterdam heeft 14 maart unaniem voor het voorstel Zeggenschap in de zorg 1 – HUP ervaringsdeskundigen! gestemd. Hieraan schreven Mannus en Jason van ExpEx Amsterdam mee. Ervaringsdeskundigheid gaat in het zorgbeleid verankerd worden met een structurele participatie van ervaringsdeskundigen.

Reacties in de Gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering op 14 maart 2019 (vanaf 4.51.30) werd er gestemd over het voorstel.

Groenlinks Raadslid Lene Grooten

“Het voorstel ontstond toen ik te gast was bij een gesprek met familieleden van mensen met psychische problemen. Ik kwam daar binnen als politicus. Langzaam in het gesprek vervaagde in het gesprek de scheidslijn tussen de politicus en de mens Lene. Ik heb zelf namelijk een moeder met psychische problemen, waarover ik in mijn maidenspeech heb vertelt. Maar het is gek hoe we die rollen hebben vastgezet in de samenleving: de hulpverlener en de cliënt.”
“Er wordt wel eens gezegd: de Commissie Zorg is saai, mensen zijn het zo vaak met elkaar eens en er is weinig debat. Maar het is mooi. Vooral als we een stem geven aan de cliënt, aan de ervaringsdeskundigen, binnen ons dichtgeregelde systeem. Deze stemmen maken een emancipatie mee: gelijkwaardigheid, wederkerigheid, samen sterker. De insprekers hebben tijdens de commissievergadering het woord gevoerd, waardoor ik het voorstel niet meer hoefde te verdedigen. Wat quotes van hen: Delen is helen. Ik werk als hoopverlener. Op naar ervaringswerk buiten de marge.”

Wethouder Simone Kukenheim

“We hebben inderdaad een hele mooie commissiebespreking gehad, omdat mensen kwamen vertellen waarom dit zo belangrijk is. Zorg is echt niet saai! Vooral omdat de zorg iedereen raakt, iedereen! Niet omdat je je er zorgen om maakt. Maar in je hart. Het gaat over jezelf, je buren, je kinderen, je ouders. Het is daarmee ook zo’n enorme gemiste kans als je niet die mensen, dat stukje van jezelf en de ervaringskennis inzet om diezelfde zorg beter te maken en andere mensen te helpen. Het is gewoon een tekort in je stelsel en systeem als je dat niet zou doen. Daarom is het college -en ik ook- enorm enthousiast over dit voorstel. En gaan we met veel liefde aan de slag om er werk van te maken.” Lees ook deze bestuurlijke reactie.

BIJ1 Raadslid Sylvana Simons

“De fractie van BIJ1 steunt dit initiatiefvoorstel meer dan van harte. We vinden het van groot belang dat eigenaarschap en regie in de zorg ook bij ervaringsdeskundigen en cliëntorganisaties zelf ligt. Het is heel belangrijk dat niet enkel iets besproken wordt met de cliënt als het plan al klaar is, maar dat ze vanaf het begin al betrokken worden bij het hele proces. Dus we bedanken Groen Links en in het bijzonder Lene Grooten hiervoor!

Andere gemeenteraadsleden hielden hun reactie aan het einde van de dag kort:

  • Ze stemmen met groot plezier van harte en heel graag in.
  • Ze vinden het een mooi initiatief voorstel wat ze ondersteunen.
  • “Ervaringsdeskundigheid is cruciaal om te komen tot betere zorg.”

Inbreng in de Commissie Zorg

Aan deze stemming ging vooraf dat Mannus en Jason waren uitgenodigd bij de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport van 31 januari 2019 (vanaf 0.56.30) om in te spreken.

Jason legde uit waarom ervaringsdeskundigen een grotere stem verdienen: “Goede zorg is menselijke zorg. Het is belangrijk dat je als cliënt het gevoel hebt dat de zorg om jou draait.” Zie een fragment in dit bericht op Twitter.

En Mannus ging in op de emancipatie van de cliënt en gelijkwaardigheid. Wellicht herkennen jullie in zijn tekst op de onze website wat quotes die de gemeenteraadsleden hebben gebruikt? 😉

Hoe verder?

Onze ambassadeur Mannus heeft nadat het voorstel is aangenomen meteen kennisgemaakt met Berend de Groote, de nieuwe Kwartiermaker Ervaringsdeskundigheid van de Gemeente Amsterdam. Zij hebben afgesproken te gaan samenwerken en met korte lijntjes contact te blijven houden. Wordt vervolgd dus!