Filmpjes over meerwaarde van jonge ervaringsdeskundigen

ExpEx willen een bron van hoop zijn voor andere jongeren en de jeugdhulp verbeteren. Hoe ze dat doen en wat de meerwaarde is van het inzetten van jonge ervaringsdeskundigen, laten zij zien in vier nieuwe filmpjes.

Deze filmpjes zijn gemaakt door ExpEx Haaglanden.

ExpEx: de meerwaarde

Wat betekent de inzet van ervaringsdeskundigheid voor de Experienced Experts zelf? ExpEx en andere mensen die betrokken zijn bij het project vertellen wat zij zien als meerwaarde van het project. Hoe de jongeren erdoor groeien, zelfverzekerder worden, hun netwerk uitbreiden, voor een groep durven staan, iets kunnen doen om de jeugdhulp te verbeteren en er soms ook betaald werk aan over houden.

Door adviezen van de ExpEx ben je veel bewuster in je trajecten wat wel en niet werkt. Naast wat je zelf geleerd hebt en gewend bent in het werk is het een enorme aanvulling.

Mai Liem, hulpverlener JIT Den Haag

Zelfbeschadiging en suïcidaliteit: ExpEx doorbreken het taboe

Veel jongeren merken dat hulpverleners het moeilijk vinden om over zelfbeschadiging en zelfmoord te praten. Daarom hebben ExpEx en jongeren van de cliëntenraad van Youz samen een voorlichting ontwikkeld voor hulpverleners om deze taboes bespreekbaar te maken. Wat is het effect van deze voorlichting?

Het gaat heel erg om de afstemming met de jongeren. En op basis van hun eigen ervaring kunnen ExpEx écht overbrengen hoe het voelt om bepaalde opmerkingen en vragen te krijgen.

Kirsten Hauber, psychotherapeut bij Youz

Jong vaderschap

Experienced Experts en jonge ouders hebben in het project JOOZ meegedacht over hoe je de preventie, hulp en ondersteuning van jonge ouders zou kunnen verbeteren. Ravi Debisarun, jong vader en ExpEx trainer, vertelt in dit filmpje hoe zijn inzet er voor zorgt dat de hulpverlening van het Leger Des Heils en Housing First beter aansluit bij de behoeften van jonge ouders zelf. En hoe er nu meer oog is voor de jonge vader en niet alleen voor de moeder.

De ervaringsdeskundigen hebben onze ogen geopend. Het is hun leven en ze hebben het niet uit de boeken, dus ze weten waar ze het over hebben.

Bert Sprokkereef, oud bestuurder Leger Des Heils

Experience On Stage

Wij willen de jeugdhulp graag verbeteren samen met hulpverleners. Een van de manieren waarop wij dat proberen is door het maken van een gezamenlijke voorstelling over een thema. Dat noemen we Experience On Stage. Het heeft impact op de toeschouwers en wij hopen mensen zo te inspireren en motiveren de jeugdhulp echt wezenlijk te veranderen.

Iedereen die bij Experience On Stage is geweest heeft in het dagelijks werk wel iets veranderd. Ik denk er zelf veel aan terug en steeds weet ik dan weer waarom ik werk voor de jeugdzorg.

Eva de Vroome, Jeugdzorg Nederland