Interactieve voorlichting over zelfbeschadiging en suïcidaliteit

ExpEx vertellen over hun eigen ervaringen met de onderwerpen zelfbeschadiging en suïcidaliteit in een interactieve voorlichting. Zij willen deze onderwerpen, waar vaak een taboe op ligt, bespreekbaar maken met de aanwezigen aan de hand van do’s en dont’s. Wat is een goede aanpak en wat juist niet? De aanwezigen kunnen ook eigen voorbeelden en dilemma’s voorleggen aan de ervaringsdeskundigen.

De ExpEx hebben deze workshop ontwikkeld voor medewerkers van Youz en andere hulpverleningsorganisaties om zo de hulp aan jongeren te verbeteren en de onderwerpen bespreekbaar te maken.

Inmiddels zijn er al meer dan 150 medewerkers voorgelicht, o.a. bij Youz, het JIT, de Opvoedpoli, het Leger des Heils, Jeugdbescherming West, op de Voor De Jeugd Dag, tijdens de week van de ervaringsdeskundigheid en op de Haagse Hogeschool tijdens een conferentie van de Academische Werkplaats.

Het publiek mag tijdens de workshop vragen stellen of casussen voorleggen. Hier gaan de ExpEx direct op in en beantwoorden deze vraagstukken. Zo ontstaat er vaak een dialoog over wat de beste aanpak is. Ook persoonlijke vragen worden beantwoord, om zo de onderwerpen concreet en levend te maken.

Heeft u ook interesse in deze voorlichting voor bij uw organisatie?
Stuur dan een mail naar zelfbeschadiging.expex@gmail.com of neem contact op met Rochelle van ExpEx Haaglanden.