Een liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg

Landelijk

Tijdens het ExpEx-weekend hebben wij met elkaar gepraat over wat wij willen veranderen in de jeugdhulp. Alle ExpEx waren het er over eens dat het voor jongeren het belangrijkste is dat hulpverleners met liefde en passie hun werk doen, je gelijkwaardig behandelen, je echt zien en oprecht zijn. Daarom is dit ons speerpunt geworden.

Alsnog Bedankt campagne

De aftrap was begin 2020. Samen met Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ. In filmpjes bedanken ExpEx hun hulpverlener van vroeger alsnog en leggen we uit hoe zij voor ons het verschil hebben gemaakt.

Workshop

We hebben heel veel verschillende hulpverleners gehad en ervaren wanneer therapeuten aansloten en verbinding ontstond. Dit zat hem in kleine dingen die voor ons van grote betekenis zijn geweest. En vaak waren het momenten waarop hulpverleners hun eigen ervaringskennis deelden of buiten het zogenaamde boekje gingen. Op basis van deze goede voorbeelden geven wij onze workshop ‘Een liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg, hoe dan?’.

Training ervaringskennis inzetten

We zouden het ook fijn vinden als hulpverleners vaker hun eigen ervaringskennis in gaan zetten. Daarmee zouden we de hulp kunnen normaliseren en gelijkwaardiger maken. De ExpEx-trainers Mannus, Mohini en Lisa hebben een training voor hulpverleners ontwikkeld om hen te leren hoe zij hun eigen ervaringen in hun werk kunnen inzetten.

Ervaringstheater

Ook maken we Experience On Stage voorstellingen met hulpverleners die zelf ook met hun hart werken, maar merken dat dit niet altijd mogelijk is door allerlei regels en procedures.

Seksuele en genderdiversiteit

In veel ExpEx groepen van ons zijn er LHBTQI jongeren actief. We weten dat zelfmoord 5x vaker voorkomt en dat pesten en stigma zorgt voor psychische problemen. Samen met Movisie hebben we actieonderzoek gedaan naar thuisloosheid onder deze groep jongeren:

Culturele diversiteit

Begin 2020 werden door het hele land Black Lives Matter demonstraties gehouden. Wij hebben ervaringskennis van jongeren uit de jeugdzorg gedeeld en onderzoeken op een rij gezet in dit artikel. Daarnaast werken we samen met SAMAH voor jonge vluchtelingen. En Mohini is haar eigen project gestart en heeft een docuquiz gemaakt:

Professional vanuit je hart

We werken samen met Mascha Struijk, die een boek geschreven heeft: ‘In 10 stappen Professional vanuit je hart’. Zij wil “een beweging op gang brengen waarin professionals met liefde en lef de beste hulp aan jongeren en gezinnen bieden”. Zij geeft trainingen over jongeren begeleiden en de ExpEx verzorgen daarin een onderdeel over bejegening.

Wil jij met ons samenwerken voor een liefdevolle jeugdzorg? Wil je bijvoorbeeld een workshop van ExpEx om gelijkwaardig te werken? Neem dan contact met ons op via info@expex.nl.