Een liefdevolle jeugdzorg

Landelijk

Tijdens het laatste ExpEx-weekend hebben wij met elkaar gepraat over wat wij willen veranderen in de jeugdhulp. Alle ExpEx waren het er over eens dat het voor jongeren het belangrijkste is dat hulpverleners met liefde en passie hun werk doen, je gelijkwaardig behandelen, je echt zien en oprecht zijn. Daarom is dit ons speerpunt geworden.

Alsnog Bedankt campagne

De aftrap was begin 2020. Samen met Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV, CNV en FBZ. In filmpjes bedanken ExpEx hun hulpverlener van vroeger alsnog en leggen we uit hoe zij voor ons het verschil hebben gemaakt.

Professional vanuit je hart

We werken samen met Mascha Struijk, die een boek geschreven heeft “In 10 stappen Professional vanuit je hart”. Zij wil “een beweging op gang brengen waarin professionals met liefde en lef de beste hulp aan jongeren en gezinnen bieden”. Zij geeft trainingen over jongeren begeleiden en de ExpEx verzorgen daarin een onderdeel over bejegening.

Training ervaringskennis inzetten

We zouden het ook fijn vinden als hulpverleners vaker hun eigen ervaringskennis in gaan zetten. Daarmee zouden we de hulp kunnen normaliseren en gelijkwaardiger maken. De ExpEx-trainers Maurits, Mohini en Lisa hebben een training voor hulpverleners ontwikkeld om hen te leren hoe zij hun eigen ervaringen in hun werk kunnen inzetten.

Ervaringstheater

Ook gaan we -zodra het weer kan- Experience On Stage voorstellingen maken met hulpverleners die zelf ook met hun hart werken, maar merken dat dit niet altijd mogelijk is door allerlei regels en procedures.

Wil jij ook iets met dit thema? Neem dan contact met ons op via info@expex.nl.

Speerpunt-projecten

Nieuws