Sally in webinar over cliëntondersteuning voor en door jongeren

25 april 2024

Een groep die extra aandacht verdient bij het inrichten en bekender maken van cliëntondersteuning is de groep jongeren en jongvolwassenen. Wat kan cliëntondersteuning betekenen voor deze groep op weg naar volwassenheid en waar hebben zij zelf behoefte aan? Movisie sprak hiervoor met verschillende jongeren, waaronder ervaringsdeskundige Sally van ExpEx Rotterdam.

Sally sport al heel haar leven, het liefst voetbalt ze. Er waren vroeger veel strikte regels thuis en Sally kwam op haar 16e in de gesloten ggz terecht. Op haar 18e ging ze vervolgens uit huis. Ze had geen werk, school of inkomen en nauwelijks sociale contacten. Ze wist niet waar ze hulp kon krijgen. Iemand wees haar op het jongerenloket en ze kreeg een jongerencoach. Daarmee had ze weinig contact, diegene wist niet wat er echt speelde bij Sally. Bij de gemeente heeft ze zelf naar hulp moeten zoeken voor schulden, huisvesting en alles wat verder met 18 worden te maken had. Gelukkig kwam ze later een jongerencoach tegen die haar wel echt hoorde: dat maakte een groot verschil.  

Sally is nu maatje voor jongeren die dat nodig hebben. En geeft tips aan gemeenten door te vertellen wat voor jongeren belangrijk is op weg naar volwassenheid: de Big 5. Cliëntondersteuners kunnen jongeren helpen met het regelen van praktische zaken, het maken van keuzes, talenten ontdekken en een toekomstplan. Daarnaast staan zij naast de jongere en bieden veiligheid en steun. De rol van een cliëntondersteuner kan worden opgepakt door een ervaringsdeskundige jongere, zoals Sally.  

Tips voor gemeenten:

 • Zorg voor betaalbare jongerenhuisvesting.  
 • Laat jongeren pas los als de Big 5 op orde is.  
 • Zorg voor een laagdrempelige toegang tot hulp.  
 • Regel ondersteuning voor jongeren op de wachtlijst.  
 • Regel dat de hulpverlener tot na de 18e verjaardag kan helpen.  
 • Zorg voor aansluitend onderwijs in jeugdhulp.  
 • Laat ervaringsdeskundigen werken.  
 • Kijk kritisch naar het wel of niet inzetten van maatregelen zoals de vier weken wachttijd bij het aanvragen van een uitkering.  

De Big 5 op orde

Wat voor jongeren in ieder geval belangrijk is? Zorg dat de Big 5 voor hen op orde is voordat je hen loslaat:

 1. Wonen: Je hebt een passende en betaalbare woonplek voor een langere tijd, alleen of met anderen.  
 2. School en werk: je gaat naar school, studeert of werkt en je hebt plannen wat je later wilt doen.  
 3. Inkomen: Je bent goed voorbereid op je financiële zelfstandigheid en hebt een stabiel inkomen. Je weet schulden te voorkomen of op te lossen, eventueel met hulp van iemand anders.
 4. Support: Je hebt tenminste één volwassene op wie je altijd terug kan vallen. En je kan rekenen op familie, vrienden of kennissen.
 5. Mentaal: het gaat mentaal en lichamelijk goed genoeg met je. Je herkent bij jezelf wanneer het minder gaat en weet waar je dan moet zijn.  

Dit was het stuk over Sally, je leest het hele bericht op de website van Movisie.