Jongeren van Enver zamelen in voor jongeren uit Oekraïne

Vanuit de jongerenraad is het idee ontstaan om spullen en geld in te zamelen voor jonge vluchtelingen die uit Oekraïne in Nederland aankomen. We willen hen helpen in de thema’s knutselen, muziek, sport, spel, troost en verzorging. Dit doen we samen met de jonge ervaringsdeskundigen van ExpEx en jongeren vanuit de AMV groepen.

“Namens de Jongerenraad en ExpEx willen we iedereen bedanken voor jullie grote interesse en bijdrage aan de inzamelingsactie voor kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit Oekraïne. We zijn er in geslaagd om Oekraïense vluchtelingen van ontzettend veel mooie, bruikbare en zelfs luxe spullen te voorzien!”

We realiseren ons dat er wereldwijd oorlog is en mensen noodgedwongen moeten vluchten. Daarom zamelen we nog steeds via geef.nl geld in voor Vluchtelingenwerk Nederland. Zij bieden hulp aan vluchtelingen uit allerlei situaties. Met deze inzamelingsactie hebben we de ambitie om meer aandacht te vragen voor álle jonge vluchtelingen in Nederland.

“Enver heeft besloten om dit initiatief van de Jongerenraad en ExpEx te versterken. Ingrid Groen van de Raad van Toezicht heeft zich daarom hard gemaakt voor een donatie van het Laurens Fonds ter waarde van €2.500,- euro!!”

Binnen Enver wonen jonge alleenstaande vluchtelingen die afkomstig zijn uit verschillende gebieden en situaties. Met dit bedrag willen we graag voor alle AMV jongeren van Enver iets betekenen en/of organiseren. Binnenkort gaan we hier graag met hen over in gesprek. Heb je leuke ideeën of wil je meepraten hierover? Dat kan via dejongerenraad@enver.nl