Petra van Buren

Bestuurslid

Mijn naam is Petra van Buren en vanuit mijn functie als directeur bij de Stichting Kernkracht sinds 2014 actief betrokken bij de ontwikkeling van de ExpEx. Al jarenlang werk ik als belangenbehartiger in de zorg en het sociaal domein. Sinds 2010 actief geworden op thema zwerfjongeren(jeugd) en daardoor ook met ambassadeur Fietje in aanraking gekomen. Al jaren probeer ik het perspectief van jongeren een plek te geven in Midden-Holland maar ook landelijk. Ik vind het belangrijk dat we jongeren, die in moeilijke situaties zitten, zo vroeg mogelijk vinden en zo nodig te ondersteunen om de draad weer op te pakken. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk dit kan zijn.

ExpEx is een prachtig project om jongeren te ondersteunen met jongeren die elkaar begrijpen en elkaars taal spreken op basis van gelijkwaardigheid. Daar ontbreekt het in de hulpverlening nog wel eens aan. Daarom zijn Expex een mooie aanvulling op de reguliere hulpverlening. Ik ben trots dat we met elkaar dit prachtige project landelijk uitrollen en dat we steeds meer mensen opleiden tot trainer zodat er steeds meer projecten bijkomen. Ervaringsdeskundigheid is op alle terreinen in zorg en welzijn een mooie aanvulling op reguliere hulpverlening. Het is belangrijk dat we open zijn over onze kwetsbare kant, ook hulpverleners zouden dit van ExpEx kunnen leren.

Ik hoop uiteindelijk dat het project zelfstandig kan gaan draaien op jonge mensen dat het project helemaal van en voor jongeren is, daar werken we hard aan.

Nieuws

Ook interessant