Petra van Buren

Bestuurslid

Petra is vanaf 2014 betrokken geweest bij de ontwikkeling van ExpEx. Ze werkt als directeur-bestuurder bij stichting KernKracht, dat is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid in Midden-Holland. Hier is huidige de training van ExpEx ontwikkeld.
Daarnaast heeft ze regelmatig adviesfuncties zoals bv regio-ambassadeur ondersteuningsteam ‘Zorg voor Jeugd’ van de VNG.

Petra was betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Zelfregie en Herstel (2021) en zit daar ook in het bestuur. Ze was betrokken bij de oprichting van stichting Crisiskaart Nederland en zat daar in het bestuur. Ook zat ze in het regionale bestuur van VNO NCW Rijngouwe.

Petra heeft zelf de nodige ervaringen in haar jeugd gehad waardoor ze altijd gemotiveerd is om de stem van jongeren in positie te brengen. Wanneer er geluisterd wordt naar van jongeren binnen alle facetten in de jeugdzorg, zal dit de jeugdzorg daadwerkelijk helpen verbeteren. Ervaringsdeskundigheid en is een mooie en noodzakelijke aanvulling op de zorg en ondersteuning, daar zet ze zich in al haar (vrijwilligers) werk voor in.

Nieuws

Ook interessant