Gabriel Gomes Barros

Bestuurslid

Gabriel is oud-voorzitter van het landelijke platform voor jongerenraden uit de jeugdhulp (het JeugdWelzijnsBeraad). Hij is lid van het ervaringsdeskundigen team van het toekomstscenario en voorzitter van de jongerenraad van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Hij werkt als coach/ondersteuner voor de clientenraden van Youz en Antes

Jongerenparticipatie is zijn uit de hand gelopen hobby. Waar zijn werk begint en zijn vrije tijd eindigt is onduidelijk. Gabriel woont ook bij zijn oma als mantelzorger. Hij vindt het super dat iedere ExpEx zichzelf mag zijn en een eigen mening altijd mag uiten. Naast jongerenparticipatie houdt Gabriel ook van series kijken op Netflix, interessante podcasts luisteren en lekker eten.

In het bestuur van de stichting wil Gabriel zich gaan inzetten voor de verankering van ervaringsdeskundigheid in de gehele jeugdzorg.