Peter van der Loo

Bestuurslid

Peter werkt ruim 25 jaar als directeur van allerlei landelijke verenigingen, in de sport, in de cliëntenbeweging en nu (tot 1 april 2024) in de vereniging voor pleeggezinnen. Daarnaast is hij ook al 10 jaar organisatieadviseur, waarbij hij verenigingen en stichtingen adviseert over strategie en over besturen. Hij studeerde lang geleden rechten, maar heeft daar alleen in het begin van zijn loopbaan ook iets mee gedaan. Hij is al jaren bezig om te stem van cliënten, en ook van jongeren, te versterken in de landelijke politiek. En ten slotte was hij zo’n 19 jaar pleegouder.

Peter vindt dat het voor een jeugdzorg met kwaliteit essentieel is dat de mening van de grootste belanghebbenden, kinderen en jongeren, daarin wordt meegenomen. Hij ziet ook dat op alle niveaus, in de “spreekkamer”, in de organisatie en in het beleid, wordt geworsteld met de manier hoe dat nu moet. Goed ondersteunde ervaringsdeskundigen kunnen daar een belangrijke rol spelen en een sterk ExpEx kan daar bij helpen.