Mohini Awadhpersad

Trainer

ExpEx kwam in mijn leven toen het al erg goed verliep in Gouda en het project de entree maakte in Gelderland. Vanuit mijn eigen onderneming Be Positive, probeerde ik samen met één van mijn partners: Zorgbelang Gelderland het project in te richten in Gelderland door het als organisatie samen met andere organisaties te dragen.

Zelf woon ik in Den Haag en werkte al vanuit mijn ervaringen. Deze waren ten grondslag van de workshops en trainingen die ik al bood. Een certificaat van ExpEx zorgde ervoor dat mijn werk een mooi label kreeg: Ervaringsdeskundige. Samen met dit label kwam een warme welkom. Ik voelde me per direct aangesloten tot ExpEx en ben meerdere projecten binnen ExpEx gaan doen waarin mijn creatieve talenten opnieuw in mijn leven kwam.

Vroeger schreef ik veel en maakte ik ook muziek. Ik heb dit heel lang losgelaten omdat het bij een tijd hoorde waar ik nog ‘jong’ was en mijn ervaringen belastend ervaarde. ExpEx heeft dit door het ervaringstheater weten omhoog te halen en andere associatie aan dit talent gegeven, namelijk: kracht! Naast het ervaringstheater heb ik samen met Maurits de training ‘Voorlichter over stigma’ mogen ontwikkelen en geven.

Ik kwam steeds meer in mijn kracht te staan en wilde dit ook aan externe partijen laten zien. Hierdoor zet ik mijzelf steeds meer in voor ExpEx. Naast mij terugplaatsen in mijn kracht, heeft ExpEx mij ook het besef gegeven dat je nog steeds tot een groep kan behoren ondanks je gewent bent om alleen te zijn. Een paar van mijn beste vrienden heb ik ontmoet bij ExpEx. Beste vrienden was voorheen een woord wat ik nooit gebruikte. Ik heb volgens mij zelfs letterlijk een keer tegen één van deze vrienden gezegd dat ik niet geloof in vriendschap (door mijn verleden). Mooi hoe het leven loopt, he?

Naast ExpEx en Be Positive werk ik als ervaringsdeskundige ambulante hulpverlener in een FACT-team van Intermetzo. Ook deze baan heb ik dankzij het vertrouwen die ExpEx in mij heeft. ExpEx heeft meerdere paden voor mij open gezet en ik heb deze paden bewandeld om te zijn wie ik nu ben.

Ik ben nog steeds lerende maar heel wat roestende patronen zijn doorbroken en in die plek is er heel veel liefde, warmte en natuurlijk nieuwe patronen gekomen. Ik kan nu, niet alleen omdat ik het wil en gemotiveerd ben, maar ook door écht kunde andere jongeren geven wat ik heb leren kennen bij ExpEx: warmte en liefde, ook al ben je maar een passage in iemand zijn/haar leven.