Manelia – Jong moeder en voogd

Ik ben Manelia Hordijk, ik ben 28 jaar. Ik ben moeder van twee kinderen, een dochter van 13 en een zoon van 1.5 jaar.

Ik heb vanaf mijn 11de onder toezicht gestaan. Mijn moeder had een burn-out en koos ervoor om ons onder het toezicht van jeugdzorg te zetten. Op mijn 15e raakt ik zwanger. Mijn gezinsvoogd schrok er in eerste instantie van dat ik zo jong zwanger raakte. Gelukkig hij heeft mij altijd gestimuleerd en gemotiveerd om mijn diploma te halen en door te leren. Zodat ik geld kon gaan verdienen voor de kleine om mijzelf te onderhouden.

Tijdens mijn zwangerschap was mijn voogd heel lief, maar helaas begreep hij mij niet in alles. Ik denk dat als je een tienermoeder die onder toezicht staat laat praten met een ervaringsdeskundige, dat dit een positief effect heeft op de omgang tussen de voogd en de tienermoeder. Daarnaast is het ook belangrijk dat de voogd respect naar de tienermoeder toont, zodat zij ook in staat is om met hem in verbinding te blijven. Daarom is mijn idee is om ervaringsdeskundige in te zetten bij jeugdzorg. Ik denk dat het voor een voogd en tienermoeder makkelijker is om met jeugdzorg om te gaan, als zij iemand kennen die al een positieve ervaring heeft met jeugdzorg.

Mijn wens is om tienermoeders een positief duwtje in de rug te geven om anders naar jeugdzorg te kijken. De gedachten ‘Jeugdzorg pakt je kind af, omdat tienermoeders niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen’ klopt totaal niet. Je moet als tienermoeder alleen goed blijven communiceren en dat wil ik graag de meiden meegeven. Daarnaast wil ik graag met jeugdzorg praten zodat zij ook de tienermoeder met respect benaderen. Want dan alleen zijn zij in staat om voor hun kind te zorgen en er zelfs beter uit te komen.