Stop niet subsidie voor keuzebegeleiding, maar ga in gesprek

20 november 2018

Hoe kunnen wij onbedoeld zwangeren het beste steunen? Niet door de subsidie voor keuzebegeleiding aan Siriz te stoppen, waartoe in de Tweede Kamer is opgeroepen. Wel door in gesprek te blijven met ervaringsdeskundigen en de plannen van de Taskforce Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ) te steunen.

Om mijn persoonlijke positie in deze discussie wat duidelijker te maken, stel ik me graag eerst even aan jullie voor: Ik ben Fietje Schelling. Een feminist, die zelf een abortus heeft gehad, niet christelijk is en GroenLinks stemt. Ik ben pleegouder en houd mij in mijn werkende leven vooral bezig met het ondersteunen van jongeren. Zo ondersteun ik allerlei (jongeren)participatie-initiatieven en ben ik ambassadeur van Experienced Experts, het platform voor ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp.

Ik werk veel samen met christelijke organisaties omdat zij vaak opkomen voor de meest kwetsbare doelgroepen en daarin vinden wij elkaar. Ik heb in samenwerking met Siriz bijvoorbeeld een groep jonge ouders betrokken bij de Taskforce en het landelijk programma JOOZ, waarin een aantal grote instellingen een gezamenlijk aanpak ontwikkelen voor optimale preventie van onbedoelde zwangerschap en begeleiding bij jong ouderschap.

Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger

ExpEx en andere jongeren met ervaring waren betrokken bij het programma JOOZ, waarin ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol heeft gekregen. Jonge moeders gaven namelijk aan dat zij behoefte hadden aan een ervaringsdeskundige tijdens het besluitvormingsproces en wilden zelf graag hun eigen ervaringen inzetten voor andere jonge moeders.

Op de foto hierboven staan twee Experienced Experts die Erik Gerritsen (Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS) het magazine hebben aangeboden waarin zij hun ideeën presenteren. Bekijk ook de filmpjes waarin onze ervaringsdeskundige jonge ouders zichzelf voorstellen.

Overtuigd van vrije keuzebegeleiding

Met Siriz werk ik al meer dan 20 jaar samen en momenteel geef ik hun cliëntenraad ondersteuning. Maar in het begin was ik eerlijk gezegd wel een stuk terughoudender. In mijn tijd als coördinator van de Jongeren Informatie Punten (JIP’s) in Haaglanden, heb ik de organisatie getest door stagiaires te laten bellen en we vonden dat zij toen heel goed werden geholpen.

Ik heb inmiddels gesproken met veel (oud)cliënten en verwijzers, die over het algemeen heel positief zijn over Siriz. En in augustus van dit jaar heb ik nog een panelgesprek met Siriz Amsterdam georganiseerd om met vrouwen, die een abortus hadden gehad, te praten over hoe ze de hulpverlening hebben ervaren en wat nog beter zou kunnen. De aanwezige meiden en vrouwen waren ook weer positief, zij vroegen alleen om nog wat meer ervaringsverhalen op de website.

Ik ben er op basis van mijn ervaringen en die van de mensen over wie het gaat, dus van overtuigd dat Siriz haar uiterste best doet om goede keuzebegeleiding te geven en meiden en vrouwen echt zelf te laten kiezen als zij onbedoeld zwanger zijn.

Geen politiek spelletje maar belangenbehartiging

Ik vind het heel vervelend en onjuist dat de PvdA en GroenLinks een amendement hebben ingediend om de subsidie aan Siriz te stoppen. De commotie die ontstaan is, voelt voor mij als een politiek spelletje en niet als belangenbehartiging voor kwetsbare meiden.

De linkse partijen hebben er bij de transitie niet voor gezorgd dat onbedoeld zwangeren gespecialiseerde hulp en keuzebegeleiding konden blijven krijgen. Siriz is die hulp wel blijven geven, heeft meer opvangplekken gerealiseerd en heeft initiatief genomen om samen met verschillende partners te kijken hoe de hulp en ondersteuning verbeterd kan worden.

Kijk naar de mensen in plaats van alleen geld

Laten wij onbedoeld zwangeren blijven steunen en met ze in gesprek gaan over wat zij nodig hebben om de keuzebegeleiding en de hulp te verbeteren. En als er twijfels zijn over de kwaliteit van de keuzebegeleiding, laat de inspectie dan onderzoek doen. Maar dreig niet met stopzetten van de subsidie. Ik ben bang dat dit vooral ten koste gaat aan de hulp voor onbedoeld zwangeren en de inzet van ervaringsdeskundigen om dit te verbeteren.

Laten wij onbedoeld zwangeren blijven steunen en met ze in gesprek gaan over wat zij nodig hebben om de keuzebegeleiding en de hulp te verbeteren.

Noot van de redactie

Fietje Schelling heeft bovenstaande oproep gemaild naar Tweede Kamerleden van alle politieke partijen, in aanloop naar het Algemeen Overleg Zwangerschap en geboorte van 29 november. Wij plaatsen deze brief op onze website als bijdrage aan de discussie over het inzetten van ervaringsdeskundigen om de hulp te verbeteren, waar wij als ExpEx in samenwerking met vele partijen waaronder Siriz voor staan en gaan.