No Borders voor jonge vluchtelingen

Afgelopen

Jongeren die zonder ouders gevlucht zijn komen dezelfde thema’s tegen als jongeren in de jeugdhulp, maar hebben ook specifieke problemen. Daarom hebben we er voor gezorgd dat jongeren met deze ervaring een aangepaste training Werken met eigen ervaring kunnen krijgen.

De groep heeft hun ervaringen een plek in het leven kunnen geven en geleerd deze in te zetten voor anderen. Bijvoorbeeld als maatje om nieuwe AMV-ers te ondersteunen bij het integratieproces, in voorlichtingen delen zij hun ervaringsverhaal en ze geven adviezen aan gemeenten en instellingen.

Ik heb iemand met vluchtervaring gemist. Een ‘grote broer’ die mij de ins en outs over Nederland had kunnen vertellen. Iemand waar ik echt mee kon praten.

Sennai Fessehaie

Waarom dit project?

Nederland kent de laatste jaren een hoge instroom van vluchtelingen. Een deel hiervan is minderjarig en vlucht zonder ouders. Deze groep jongeren worden in jargon ook wel Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) genoemd. De ondersteuning van deze doelgroep, is sinds kort net als de jeugdhulp de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Zij verdienen speciale aandacht vanwege o.a. hun jeugdige leeftijd, de afwezigheid van ouders en hun opgelopen onderwijsachterstand. Er is vaak sprake van meerdere traumatische ervaringen op jonge leeftijd waardoor ze extra kwetsbaar zijn.

Aanleiding voor dit project zijn de verhalen van AMV-ers zelf. Zij geven achteraf aan een goed voorbeeld en iemand die ze begrijpt gemist te hebben. Naast de behoeften van de jongeren zelf, geven de hulpverlening, opvang, gezondheidszorg en onderwijs vanuit verschillende steden aan dat het proces naar zelfstandigheid bij deze jongeren regelmatig vastloopt. Het lijkt hen heel waardevol als zij ervaringsdeskundigen kunnen inzetten om deze jongeren beter te ondersteunen.

Ervaringsdeskundigen zijn nodig

De ervaring leert dat jonge vluchtelingen het meeste vertrouwen hebben in ervaringsdeskundigen die weten waar ze het over hebben en hen begrijpen. Oud-vluchtelingen die vergelijkbare vluchtreis hebben gehad en ook hier in Nederland hebben moeten worstelen om hun plek te vinden.

Tact, subtiliteit, nuance, maar ook onderhandelen zijn vaardigheden die per cultuur verschillen. Deze vaardigheden kun je het beste aanleren van mensen die beide culturen goed kennen. Zij fungeren als rolmodel.

Resultaten

De training

2 weekenden en 2 avonden zijn we samengekomen. In de training stonden vooral communicatie en feedback centraal. We zien dat de groep gegroeid is qua o.a. openheid, zelfvertrouwen en assertiviteit

De klussen

Na de training zijn de jongeren aan het werk gegaan. Zij hebben hun ervaringen gedeeld en advies gegeven, bijvoorbeeld over de eerste fase in het AZC of de hulp daarna. Ze hebben voorlichting gegeven aan professionals en steun gegeven aan andere AMV’ers. En stigma’s doorbroken onder de niet-nieuwkomers in Nederland.

De groep deelnemers

We kwamen achter meer overeenkomsten en overlap dan gedacht. De groep onderling, maar vooral met de ExpEx. De hulpverlening aan vluchtelingen en die in de jeugdhulp. Herkenning en erkenning. Niet voor niets zijn we een groep gebleven met elkaar, een sociaal netwerk.

Met dank aan

Wij hebben financiering voor ons idee gevonden bij het Kansfonds en het Oranje Fonds. En ook de gemeente Den Haag draagt haar steentje bij. Dank jullie wel!

We zijn dit project gestart met Stichting Beyond Borders, die helaas niet meer bestaat. Hierna hebben we het project kunnen onderbrengen bij Preventief Op Maat.

Meer informatie

Ook interessant

Ken of ben je iemand die mee wil doen?

  • Ben jij een alleenstaande minderjarige vluchteling of AMA geweest?
  • Heb jij je leven een beetje op orde ? Kan je een goed voorbeeld zijn voor andere jongeren?
  • Ben je tussen de 18 en 35 jaar en kom je uit Zuid-Holland (bij voorkeur omgeving Den Haag of Rotterdam)?
  • En vind je het leuk om samen met anderen een nieuw project op te zetten om de hulpverlening te verbeteren?

In samenwerking met