Aftrap Stadsvisie Rijswijk 2030

Honderden Rijswijkse inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente Rijswijk trapten 8 oktober 2016 samen de start van de uitvoering van de Stadsvisie Rijswijk 2030 af.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in winkelcentrum In de Bogaard konden inwoners deelnemen aan allerlei activiteiten en optredens bekijken die in verbinding staan met de Stadsvisie. De Stadsvisie is gebouwd op de drie pijlers “Betrokken inwoners pakken kansen”, “Groene buitenplaats voor stedelijk wonen” en “Innovatieve katalysator van de regionale economie”. In deze sociale, ruimtelijke en economische pijlers verwacht Rijswijk in de toekomst de grootste ontwikkeling door te maken.

Op allerlei manieren hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, jong en oud, een bijdrage geleverd in de Stadsvisie Rijswijk. De Stadsvisie geeft de richting om beleid, initiatieven en maatregelen te ontwikkelen en toekomstige besluiten en activiteiten te toetsen. Samen aan de slag om de Stadsvisie verder uit te werken!

Vanuit het JIT zetten wij graag in op extra inzet op jongeren; een mooi voorbeeld is het gestarte innovatieproject Jongerenhuisvesting Rijswijk. De ExpEx (Experienced Experts) hebben op 8 oktober een presentatie gegeven over de mogelijkheden van inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp.