Ervaringsdeskundige jonge ouders op congres

Op 15 mei hebben ExpEx die jong ouder zijn uit verschillende steden meegedaan aan het 2e JOOZ Congres “Gemeenten aan zet bij jong ouderschap!”. JOOZ (Jong Ouderschap en Onbedoeld Zwanger) is een project waar ervaringsdeskundigheid ingezet wordt voor de preventie van onbedoelde zwangerschap en begeleiding bij jong ouderschap.

In het eerste congres vorig jaar hebben o.a. jonge ouders hun ideeën gepitcht om de hele keten van preventie tot opvang te verbeteren. Dit keer was de conferentie gericht op gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de hulp aan onbedoeld zwangeren en jonge ouders. Op de conferentie kregen gemeenten ideeën aangereikt om hun beleid te verbeteren en de problemen die jonge ouders vaak hebben op het gebied van wonen, financiën, onderwijs, ondersteuning aan te pakken.

Chiara, Bodine, Ravi, Jeroen en Emma hebben toegelicht waar zij tegenaan liepen en welke oplossingen zij zien. En aan alle tafels zaten nog meer ervaringsdeskundigen die met gemeenten en professionals in gesprek gingen over wat zij van gemeenten nodig hebben.

Een passage uit het verslag van het congres: Tijdens het congres werd duidelijk hoe belangrijk het contact met ervaringsdeskundigen is. Luisteren naar hun verhalen levert heel veel op.

Opvallend waren de reacties van deelnemers over hun waardevolle inbreng:

“Pas in contact met ervaringsdeskundigen besef je waar het om gaat”. “Het blijft ongelofelijk te horen hoe het af en toe kan lopen bij een jongere en waar het allemaal mis kan gaan.” “Het is mooi om te zien dat deze jongeren hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun kind.”

Meer info

Meer informatie is te vinden op de website van JOOZ of neem contact op met Fietje Schelling die de ervaringsdeskundigen ondersteunt samen met José Huzen van JSO.