Hartenkreet: we hebben je hart nodig!

Jeugdzorgmedewerkers staan onder grote druk. Het verloop, de uitstroom en de stress-/burn-out cijfers liegen er niet om. We hebben positieve energie nodig, zodat professionals met liefde en passie hun werk kunnen doen. Zo werken we samen aan een liefdevollere en gelijkwaardige jeugdzorg.

Het beste contact ontstaat niet op basis van methodieken, protocollen en het hoofd, maar vanuit het hart. De verbinding tussen ‘cliënt’ en hulpverlener is van doorslaggevend belang op het resultaat van de hulp. Hoe zorgen wij ervoor dat mensen zich gehoord, gezien voelen?

Ervaringsdeskundigen vertellen ons steeds weer dat de beste ervaringen in de hulpverlening zitten in de kleine dingen tussen mensen. Wat zijn die dan? Hoe kun je dit doen? En kan dat wel in de huidige tijd met alle verantwoordingsdruk? De visie van ons en Mascha: JA dat kan zeker!

Het vraagt van jou als professional om in de eerste plaats mens te zijn. En het vraagt om hier bewust voor te kiezen, het vraagt kiezen voor echte connectie en lef om out-of-the-box te denken en te handelen.

Iedereen 5% meer liefde en lef en we hebben morgen een mooiere jeugdzorg! Doe je mee?

Hartenkreet van Mascha

Professional vanuit je hart

ExpEx werkt samen met Mascha Struijk. Zij wil “een beweging op gang brengen waarin professionals met liefde en lef de beste hulp aan jongeren en gezinnen bieden”. Zij heeft een boek geschreven: ‘In 10 stappen Professional vanuit je hart’. En ze geeft trainingen over jongeren begeleiden. De ExpEx verzorgen daarin een onderdeel over bejegening.

Mascha: De meeste klachten in onze sector gaan nog steeds over bejegening. Ik vind dat beschamend. Iedereen in ons werkveld heeft hier direct invloed op, dus laten we dat beter doen.