Don’t be lonely box

De workshop Don’t be lonely box trok circa 50 man publiek aan tijdens Voor de Jeugd Dag in Amsterdam.

Genoeg sociale contacten en toch eenzaam

Bij eenzaamheid wordt er snel gedacht aan te weinig sociale contacten, sociale eenzaamheid. ExpEx spreken vanuit eigen ervaring dat zij vooral te maken hebben gehad met emotionele eenzaamheid. Dus voldoende sociale contacten hebben en je alsnog eenzaam voelen.

Hoe komt dat? Door het ‘unieke’ pad wat jongeren in de jeugdhulp bewandelen en je daardoor anders voelen dan anderen. Klasgenoten hebben die ervaring bijvoorbeeld niet, wat maakt dat je je als jongere eenzaam kunt voelen. Daarnaast kunnen contacten met anderen vluchtig zijn door vele verhuizingen. Van de buitenkant kan het dus lijken als een jongeren voldoende contacten heeft en wordt het gevoel van eenzaamheid over het hoofd gezien.

Hoe het begon

Twee ExpEx hebben enkele maanden geleden een themabijeenkomst over eenzaamheid georganiseerd voor jongeren die in een beschermde woonvorm wonen. Op deze woonvorm wonen jongeren tussen 18 en 25 jaar met psychische kwetsbaarheden. Het doel van deze avond was in gesprek gaan met elkaar over eenzaamheid en elkaar voorzien van tips & trics hoe eenzaamheid te bestrijden. De bijeenkomst was niet verplicht en toch kwamen er tien jongeren vrijwillig bij deze bijeenkomst af. Eenzaamheid, het leeft onder jongeren.

Workshop

Op de Voor De Jeugd Dag in Amsterdam hebben ExpEx aan het publiek uitgelegd hoe je zo’n bijeenkomst kunt organiseren binnen woonvorm en hebben zij persoonlijke ervaringen gedeeld hoe je als jongere makkelijk over het hoofd kan worden gezien. Door rollenspellen tussen ExpEx en te brainstormen met het publiek werd duidelijk waar de valkuilen liggen van hulpverleners.

Belangrijke tips die tijdens de workshop werden benoemd:

  • Stel je kwetsbaar op als hulpverlener en benoem ook ervaringen uit je eigen leven met eenzaamheid.
  • Maak eenzaamheid bespreekbaar door er naar te vragen.
  • Veel sociale contacten betekent nog niet dat een jongeren niet eenzaam hoef te zijn.
  • Koppel jongeren aan een ExpEx.
  • Organiseer een bijeenkomst over dit onderwerp binnen je eigen organisatie.

The box

Tijdens de gehele workshop werd het publiek gevraagd actief mee te schrijven en nieuwe informatie te noteren op losse blaadjes en deze te bewaren in het doosje wat zij bij aanvang hebben ontvangen. Op het moment dat zij weer te maken krijgen met eenzaamheid of dit denken te herkennen in hun werk, kunnen zij de tips & trics er weer bij pakken. Vandaar de naam: don’t be lonely box.