Christine de Haan

Trainer (nonactief)

Wanneer iemand mij een aantal jaar geleden had verteld dat ik binnen een aantal jaren zou werken als ervaringsdeskundige groepswerker in een safehouse voor vrouwen en kinderen, zou ik diegene heel hard hebben uitgelachen. Dat zou iets zijn wat ik nooit zou kunnen bereiken! Bovendien had ik nog nooit gehoord van het woord ervaringsdeskundige.

Een aantal jaar geleden hoorde ik van de cursus Werken met Eigen Ervaring. Een gratis cursus bij de ZOG MH (nu Stichting Kernkracht). Werken als hulpverlener heb ik vanaf mijn 15e altijd al gewild. Door psychische problemen lukte het mij niet om school en/of werk vol te houden en ik was flink ontmoedigd. Toch heb ik me direct aangemeld.

Tijdens het kennismakingsgesprek voelde ik me gelijk op mijn gemak, de trainer bleek zelf ook heel veel eigen ervaring te hebben en ze was er heel open over! Ik voelde me gerustgesteld, als zij het kon, dan zou ik het ook kunnen! Nadat ik was geslaagd voor de cursus voelde het als een grote overwinning. Bij de ZOG MH heb ik vervolgens nog verscheidene cursussen gevolgd. Mijn ervaringen werden aangevuld met kennis en inzicht.

De cursussen en het werken met mijn eigen ervaringen gaven mijn zelfvertrouwen en zelfrespect weer terug. De ervaringen die ik heb meegemaakt gebruikte ik in ondersteuning van anderen, zowel bij deelnemers als hulpverleners.

Na twee jaar als vrijwilliger bij de ZOG MH gewerkt te hebben, heb ik me aangemeld voor de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg en Ervaringsdeskundigheid bij het Zadkine in Rotterdam. Als vervolg op het vrijwilligerswerk heb ik bij de ZOG MH stage gelopen. Tijdens mijn stage heb ik deelnemers ondersteund in hun herstel, herstelgroepen begeleid, cursussen en voorlichting gegeven en gewerkt met andere trainers aan het werkboek voor de ExpEx.

Momenteel werk ik als stagiaire groepswerker en ervaringsdeskundige in een safehouse, die veiligheid en bescherming biedt aan vrouwen en hun kinderen. Mijn eigen ervaringen en de kennis en ervaring als ExpEx die ik heb opgedaan, gebruik ik als basis in mijn werk.

Het aanmelden voor de cursus leek een stap in de goede richting, maar bleek de basis voor mijn leven nu. Gelukkig heb ik naast mijn huidige werk af en toe nog tijd voor de ExpEx!

Mijn levensspreuk ‘Het gaat voorbij’ geeft mij kracht in moeilijke tijden. ‘Het gaat voorbij, ik kan dit doorstaan’. Tijdens mooie momenten fungeert het als een herinnering: geniet er extra van, want ook dit gaat weer voorbij. Leef in het nu!

Het gaat voorbij

Ervaringsverhalen

Sorry, niets om weer te geven.

Nieuws

Sorry, niets om weer te geven.